Vice-chancellorship of Research

This content is currently not available in English

Vicerreitora de Investigación UVigo María Belén Rubio

María Belén Rubio Armesto
Vicerreitora

É catedrática de Estratigrafía do Departamento de Xeociencias Mariñas e Ordenación do Territorio da Universidade de Vigo.
Profesora na Universidade de Vigo desde o ano 1991, impartiu docencia en grao, mestrado e doutoramento. Na actualidade, é coordinadora do mestrado universitario en Oceanografía e ten dirixido cinco teses de doutoramento e sete teses de licenciatura ou mestrado.

Como investigadora, con catro sexenios de investigación, pertence ao grupo de Xeoloxía Mariña e Ambiental. O seu labor investigador céntrase no estudo da sedimentoloxía de ambientes costeiros e mariños profundos, con énfase na contaminación por metais, nos cambios diaxenéticos e na evolución paleoambiental e paleoclimática. 
Publicou máis dun centenar de artigos científicos e participou en máis de 40 proxectos de investigación, en sete deles como investigadora principal.

No ámbito da xestión, foi secretaria de departamento durante máis de 12 anos, participou en comisións de avaliación de proxectos, de profesorado, de bolsas etc. Ten experiencia en organización de congresos, seminarios e xornadas, tendo participado na organización de oito congresos internacionais.

 

 • Daniel Rey García
  Director do Campus do Mar + CIM
  +34 986 813 597
  dir.cim@uvigo.gal
 • Jorge Pérez Juste
  Director do Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (CACTI)
  +34 986 812 132
  dircacti@uvigo.gal
 • Jorge Luis Bueno Alonso
  Director do Servizo de Publicacións
  +34 986 812 235
  dirsep@uvigo.gal
 • Miguel Ángel Correa Duarte
  Director do Centro de Investigacións Biomédicas (Cinbio)
  +34 986 812 128
 • José Manuel García Estévez
  Director da Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (Ecimat)
  +34 986 815 700
  ecimat@uvigo.gal
 • Ana Mª Bernabeu Tello
  Directora da Área de Investigación
  +34 986 130 292
  dir.inv@uvigo.gal
 • Daniel Villanueva Torres 
  Director de Vigo Tecnolóxico
  dir.vigotec@uvigo.gal
 • Eduardo Suárez Porto
  Director de Área de Transferencia
  dir.tran@uvigo.gal
 • Martín Llamas Nistal
  Director do Centro Atlántico de Investigación en Tecnoloxías da Información e Comunicacións (Atlanttic)
  +34 986 812 116
  atlanttic@uvigo.gal
 • Concepción Paz Penín
  Directora do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (Cintecx)
  +34 986 130 224
  dircintecx@uvigo.gal
 • Yolanda Faro Chamadoira
  Secretaría
  +34 986 813 597
  vicinv@uvigo.gal
 • Germán Pérez Juste
  Secretaría
  +34 986 130 257
  victran@uvigo.gal

 • O deseño e a implantación de políticas que fomenten a investigación de excelencia e a súa transferencia ao tecido socioeconómico, así como a súa difusión á sociedade a través da unidade de cultura científica en colaboración coa Vicerreitoría de Comunicación.
 • A promoción, avaliación e recoñecemento das actividades de investigación e de transferencia de coñecemento en todos os ámbitos da Universidade de Vigo.
 • As relacionadas coas diferentes convocatorias de axudas e de bolsas de investigación e de transferencia.
 • As relativas á Biblioteca Universitaria e ao Servizo de Publicacións.
 • As de realización de propostas de equipamento de centros de investigación e as de xestión e coordinación dos recursos de investigación.
 • As correspondentes aos institutos universitarios, centros de investigación e agrupacións estratéxicas de investigación.
 • A proposta, formalización e contratación de proxectos de investigación e transferencia, tanto no ámbito nacional como internacional.
 • As relacionadas con contratos, informes e cursos do artigo 83 da LOU.
 • As referentes á transferencia de tecnoloxía e á valorización e protección de resultados.
 • As correspondentes á oficina de I+D, á oficina de proxectos internacionais e as relacións con outros centros de I+D, en coordinación coa Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Internacionalización e Cooperación.
 • As relacionadas cos parques tecnolóxicos, centros tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica e viveiros de empresas.
 • As relacionadas coa potenciación de plans de formación para empresas, institucións e profesionais.
 • As relacionadas con cátedras e aulas provenientes da relación universidade-empresa, en coordinación coa Vicerreitoría de Economía.
 • As relacionadas coa planificación, coordinación e execución de políticas e accións relativas ao Campus do Mar e Campus Vigo Tecnolóxico, en coordinación coas vicerreitorías de Campus de Ourense e de Pontevedra dentro do marco das políticas xerais que a universidade defina para os seus campus de especialización.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 597
vicinv@uvigo.gal