Vice-chancellorship of Social Responsibility, Internationalization and Cooperation

This content is currently not available in English

 

 • As relativas á responsabilidade social, servizos sociais e participación.
 • A proposta e o desenvolvemento de plans para a integración total das persoas con necesidades educativas específicas na Universidade de Vigo.
 • A promoción, o estímulo e a dirección da xestión de actividades de acción solidaria, voluntariado e cooperación no ámbito universitario.
 • A promoción, o impulso e a xestión do asociacionismo universitario.
 • A definición e a execución da política de acción social.
 • As correspondentes aos comedores universitarios.
 • A proposta, a formalización e a contratación de redes e proxectos internacionais de cooperación.
 • O fomento e o deseño das estratexias e políticas para as relacións internacionais e a cooperación internacional.
 • A representación institucional en foros e en eventos internacionais.
 • A sinatura de acordos, convenios e protocolos relacionados coa actividade internacional da Universidade de Vigo, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • O deseño, a planificación e a xestión dos programas internacionais de mobilidade e intercambio.
 • A proposta, a formalización e a contratación de redes e proxectos internacionais de difusión científica, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación.
 • As relativas a actividades de promoción cultural e mecenado.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 222
secvicrsic@uvigo.gal