Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

Programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento

Área de conocimiento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro al que se adscribe

Facultade de Educación e Traballo Social

Coordinación del título

Xosé Manuel Cid Fernández

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Ourense

Código RUCT

  • Natalia Calvo Ayuso

   Nome: Educación para a saúde e augas mineiromedicinais en pacientes diagnosticados de fibromialxia.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Reyes Pérez Fernández

  • Katherine Acosta García

   Nome: INFLUENCIA DAS EMOCIÓNS NO ENSINO DAS CIENCIAS EN PROFESORES EN EXERCICIO
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pedro Membiela Iglesia

  • Rosana Martínez Román

   Nome: O CONTINUO DAS (CIBER)VIOLENCIAS SEXUAIS NAS MULLERES: A EDUCACIÓN SEXUAL COMO PREVENCIÓN
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Yolanda Rodríguez Castro, María Lameiras Fernández, María Victoria Carrera Fernández

  • Eva Moreira Fontán

   Nome: Uso dos recursos TIC no contexto de Ensino-Aprendizaxe: un eixe na motivación docente.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Antonio González Fernández

  • Ana Isabel da Silva Castro Forte

   Nome: Nun encontro a cegas coa Violencia ? ! - Contribucións da Psicoloxía Feminista Crítica para a comprensión da violencia no mozo en culturas xuvenís
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Lameiras Fernández, Yolanda Rodríguez Castro

  • Susana Maria de Almeida Correia Aguiar Rocha

   Nome: Influencia dos esquemas cognitivos maladaptativos no estilo de consumo e na tendencia á impulsividade na compra
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández, Yolanda Rodríguez Castro

  • Carlos Miguel Ferreira Marinho

   Nome: O mestre tutor de aula entre a escola burocrática ea lóxica da aparición coa familia
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • Rafael José Adalid Rodríguez

   Nome: A mitoloxía galega relacionada coa auga. Análise de contido e aproveitamento como recurso en educación.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • María Cristina Sánchez Martínez

   Nome: “Uso das tabletas dixitais na Educación Primaria”
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Carmen Ricoy Lorenzo

  • Alba Adá Lameiras

   Nome: Análise do Twitter dos medios deportivos en España con perspectiva de xénero: A invisibilización das mulleres deportistas
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Yolanda Rodríguez Castro

  • María Victoria Carrera Fernández

   Nome: Discursos e prácticas de otredade en alumnado galego e portugués de secundaria: Aportacións dunha pedagoxía crítica e queer
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Xosé Manuel Cid Fernández

  • Bruno Bastos Vieira de Melo

   Nome: Ensayo dunha nova teoría etiolóxica do microbioma humano no Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Salvador Guillermo González González, María del Mar García Señorán, Maria Joâo Fernandes Trigueiro

  • Aida Ramos Trigo

   Nome: Prevención do risco de dificultades de aprendizaxe lector mediante un programa de intervención cognitiva
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Manuel Deaño Deaño, María del Mar García Señorán, Sonia Alfonso Gil

  • Sandra Limia González

   Nome: Instrución na facilitación da planificación na escritura en estudantes de Educación Primaria
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Manuel Deaño Deaño, Sonia Alfonso Gil

  • Patricia Alonso Ruido

   Nome: Avaliación do fenómeno do Sexting e dos Riscos emerxentes da Rede en adolescentes da Provincia de Ourense
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Lameiras Fernández, Yolanda Rodríguez Castro

  • Vitor Domingos Simões da Silva

   Nome: Alteracións do equilibro en personas con dificultades intelectual e de desenvolvemento: desempeño en condicións dobre-tarefa e proposta dun programa de intervención realizado en contexto socioeducativo.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Nuno Rocha Barbosa, Manuel Deaño Deaño, Xosé Manuel Cid Fernández

  • Maria João Valente da Silva Couto

   Nome: As TIC como recursos de ensino na aprendizaxe da Matemática na ensinanza secundaria
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Carmen Ricoy Lorenzo

  • Manuel Vidal López

   Nome: O ensino das ciencias centrada en actividades prácticas de laboratorio. Un estudio de caso na formación inicial de mestras e mestres de Educación Infantil
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pedro Membiela Iglesia

  Descrición

  Este programa pretende a formación de doutores e doutoras nestes dous amplos campos de coñecemento, concretados nas liñas de investigación ofertadas, así como naquelas outras que se podan incorporar a partir da detección de novas necesidades investigadoras, a existencia de candidatos/as para abordalas, e o convite a novos especialistas para que colaboren na orientación das mesmas.Un programa dirixido fundamentalmente a graduados/as e posgraduados/as das Universidades galegas e do Norte de Portugal, coa porta aberta a investigadores dos territorios e linguas afíns que escollan a Universidade de Vigo para contribuír á produción de coñecemento nas liñas de investigación sinaladas.O noso pasado e as nosas expectativas de creación colectiva nos campos da educación, psicoloxía, psicopedagoxía, xerontoloxía, sociopedagoxía, sexoloxía ou etnografía, entre outros, aparecen reflectidos nesta páxina web, e pódese solicitar mais información contactando cos servizos de xestión ou co profesorado responsable da dirección e impartición do programa.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 14

  • Ámbitos de intervención socioeducativa
  • Educación para a paz e interculturalismo
  • Perspectiva histórica na educación
  • Dificultades de aprendizaxe escolar e proceso cognitivos
  • Intervención para a mellora da aprendizaxe
  • Necesidades específicas de apoio educativo
  • Motivación e aprendizaxe
  • Saúde, sexualidade e xénero
  • Psicoloxía clínica e saúde
  • Sáude e calidade de vida
  • TIC e MCS aplicados á educación
  • Innovación educativa
  • Educación de adultos
  • Atención á diversidade en educación
  • Investigación biográfico-narrativa
  • Psicoloxía Clínica e da Saúde
  • Innovación e investigación educativa no ensino da Ciencia
  • Educación e pedagoxía social
  • TIC e MCS para a educación
  • Educación no ámbito escolar
  • Saúde e calidade de vida
  • Psicología clínica e saúde
  • Saúde, sexualidade e xénero
  • Identificación, caracterización e intervención nas necesidades específicas de apoio educativo
  • Intervención para a mellora da aprendizaxe

  Técnicas Multivariadas

  Co-Ensino e Modelos de Colaboración Interdisciplinar en Educación Secundaria

  Métodos e Deseños de Investigación en Psicoloxía Educativa

  Técnicas Cuantitativas de Investigación e Análise de Datos

  Procesos Motivacionais e Dificultades de Aprendizaxe

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.