Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

Programa de Doutoramento en Ecosistemas Terrestres, Uso Sustentable e Implicacións Ambientais

Área de conocimiento

Área de Ciencias

Centro al que se adscribe

Facultade de Ciencias

Coordinación del título

Adela María Sánchez Moreiras

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Ourense

Código RUCT

  • Náyade Álvarez Quintero

   Nome: Efectos ambientais e parentais sobre o comportamento e a estratexia de vida en peixes espiñentos.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin-Yeon Kim

  • David López González

   Nome: Estudo do modo de acción dos metabolitos secundarios trans-cinamaldehído e norharmano sobre o metabolismo vexetal
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Manuel Joaquín Reigosa Roger, Adela María Sánchez Moreiras

  • Ana López Malvar

   Nome: Componentes estructurais da parede celular do maiz. Estudo do seu papel na protección de cultivos, dixestibilidade animal e producción de bioenerxia.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rogelio Santiago Carabelos

  • Carla Vázquez González

   Nome: As canles de resina como indicador retrospectivo da inversión en defensas nunha especie de piñeiro mediterráneo: Variacion adaptativa e respostas plásticas
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

  • Yaiza Lechuga Lago

   Nome: Que non che dean gato por flor: a uña de gato que ameaza a costa galega
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Luis González Rodríguez, Ana Novoa Pérez

  • Anais Rivas Torres

   Nome: Etodiversidade: estudo da variabilidade do comportamento sexual na orde Odonata
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Adolfo Cordero Rivera, Rosa Ana Sánchez Guillén, María Olalla Lorenzo Carballa

  • Jonatan Rodríguez Parra

   Nome: Non hai volta atrás: cambios nas interaccións bióticas promovidas por plantas exóticas invasoras.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luis González Rodríguez, Adolfo Cordero Rivera

  • Estefanía Suárez Vidal

   Nome: Resposta a estreses múltiples en piñeiros ibéricos: conflitos entre o estres hídrico e a resistencia á herbivoría.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luis Sampedro Pérez, Rafael Zas Arregui

  • Cristina Domínguez Castro

   Nome: Control fisiolóxico da maduración de embrións somáticos de vide (Vitis vinifera L.).
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

  • María Pardo Muras

   Nome: Potencial fitotóxico de especies da matogueria Atlántica para o control de malezas
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Luis González Rodríguez, María Nuria Pedrol Bonjoch

  • Xosé López Goldar

   Nome: Estrutura xeográfica, plasticidade, variación e covariación xenética en defensas
   químicas do piñeiro marítimo (Pinus pinaster Ait.).
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Rafael Zas Arregui, Luis Sampedro Pérez

  • Manoel Lago Vila

   Nome: BIODISPONIBILIDADE DE METAIS PESADOS EN SOLOS CONTAMINADOS
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Flora Alonso Vega

  • Óscar Martínez Troncoso

   Nome: Análise molecular da regulación da maduración de embrións somáticos na vide (Vitis vinifera L.)
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Manuel Ángel Rey Fraile, M. Victoria González González

  • Javier Díaz Real

   Nome: Determinantes ambientais das diferenzas fenotípicas individuais en dúas especies de vertebrados
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Alberto Luís Velando Rodríguez, Sin-Yeon Kim

  • Carolina Beatriz González Puig

   Nome: Eucalyptus globulus Labill. para o control da flora arvense en Agricultura Ecolóxica: dende as moléculas ata o campo
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Nuria Pedrol Bonjoch, Manuel Joaquín Reigosa Roger

  • Alfonso Rodríguez Vila

   Nome: Efecto das emendas orgánicas e fitorremediación para a recuperación de solos de mina
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Emma Fernández Covelo

  • Andrés Rodríguez Seijo

   Nome: Enfoque multianalítico para avaliar a contaminación por chumbo en solos
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Luísa Andrade Couce, María Flora Alonso Vega

  • Hugo Martínez Cordeiro

   Nome: da uva a uva : Vermicompostaxe do bagazo e aplicación do vermicompost o viñedo
   Fecha de lectura:
   Directores:

   José Jorge Domínguez Martín, Marta Lores Aguín

  • Olalla López Fernández

   Nome: Estratexias de investigación para avaliar a seguridade de residuos de pesticidas en alimentos
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Jesús Simal Gándara, Raquel Rial Otero

  Descrición

  O presente programa de doutoramento está encamiñado á realización de teses de doutoramento de nivel internacional nos eidos da agrobioloxía ambiental, as relación solo-planta, a edafoloxía e a ecoloxía, fundamentalmente centradas nos ecosistemas terrestres e cubrindo un amplo rango de áreas de coñecemento nos eidos agrícola e ambiental

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 18

  • Bioloxía e ecoloxía do chan e das augas continentais. Degradación física, química e biolóxica e rehabilitación
  • Ecofisioloxía vexetal, alelopatía e estudo da resposta ao estrés
  • Conservación e xestión da biodiversidade
  • Ecoloxía evolutiva e de poboacións
  • Aspectos bioxeoquímicos de acidificación de chans e augas
  • Mellora da produción vexetal
  • Cambio global dende o Antropoceno
  • Conservación de aves e evolución
  • Mellora xenética de especies vexetais
  • Taxonomía faunística, avaliación de impacto ambiental

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.