Programa de Doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxeñaría e Arquitectura

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación del título

Enrique Granada Álvarez

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Ana Ogando Martínez

   Nome: Ferramentas de simulación luminosa e algoritmos de optimización aplicados ó modelado, calibración e optimización de instalacións de iluminación exterior
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Luis González Varela

   Nome: Contribución ao modelado das físicas do leito na combustión de biomasa
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, Daniel González Peña

  • Javier López Gómez

   Nome: Investigación para a adaptación de novas técnicas de interpolación e fontes de datos meteorolóxicos para simulacións de eficiencia enerxética na edificación
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Jesús Vence Fernández

   Nome: Contribucións ao estudo de formación de depósitos hidrocarbonados en intercambiadores de calor do sistema EGR. Desenvolvemento de modelo e validación experimental.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Concepción Paz Penín

  • Roberto Bellas Rivera

   Nome: Técnicas de modelado e optimización de sistemas contraincendios, seguridade e loxística baixo un enfoque de sustentabilidade.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, Miguel Ángel Gómez Rodríguez

  • Raquel Pérez Orozco

   Nome: Contribucións á redución de emisións de partículas na combustión de biomasa
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, David Patiño Vilas

  • Jacobo González Baldonedo

   Nome: Análise de modelos matemáticos de dano en remodelación ósea: resolución mediante métodos numéricos.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Abraham Segade Robleda, José Ramón Fernández García

  • José Luis López González

   Nome: ANÁLISE DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E A SEGURIDADE AMBIENTAL EN BLOQUES CIRÚRXICOS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE SIMULACIÓN
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller

  • Sandra Martínez Mariño

   Nome: Investigación e desenvolvemento de técnicas automatizadas de calibración e optimización multiobxectivo aplicadas á simulación de modelos enerxéticos de edificios.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

  • Sergio Chapela López

   Nome: Modelaxe e simulación CFD de mecanismos de ensuciamento e deposición de partículas na combustión de biomasa
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Jacobo Porteiro Fresco, José Luis Míguez Tabarés

  • José Ángel López Campos

   Nome: Modelos Constitutivos para Materiais Visco-Hiperelásticos. Axuste mediante o uso de Algoritmos Xenéticos
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Abraham Segade Robleda, José Antonio Vilán Vilán, Enrique Casarejos Ruiz, José Ramón Fernández García

  • Francisco Manuel Troncoso Pastoriza

   Nome: Modelización automatizada en estándar BIM de elementos de iluminación en edificación mediante métodos de visión artificial
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, Pablo Eguía Oller, Rebeca Pilar Díaz Redondo

  • Christian Gil Pereira

   Nome: Contribucións ó estudo dos fenómenos aerodinámicos en trens de alta velocidade
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Concepción Paz Penín, Eduardo Suárez Porto

  • Marta Fernández Rodríguez

   Nome: Aplicación de métodos matemáticos á calibración de modelos térmicos de simulación dinámica de edificios
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, Enrique Granada Álvarez

  • José María Alonso Rodríguez

   Nome: Análise da eficiencia enerxética en edificación mediante técnicas de simulación térmica de edificios e interpolación avanzada de datos meteorolóxicos.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pablo Eguía Oller, María Ángeles Saavedra González

  • Araceli Regueiro Pereira

   Nome: Contribucións a reducción de emisións en combustión de biomasa mediante medidas primarias e secundarias en planta piloto
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Enrique Granada Álvarez, David Patiño Vilas

  Descrición

  Liñas de investigación:
  Na Liña eficiencia enerxética, *modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables abórdanse cuestións como o potencial das enerxías renovables, modelado da combustión de biomasa, deseño de caldeiras de biomasa, simulación de procesos de combustión mediante *CFD, etc.
  Unha segunda Liña é a investigación de propiedades *termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión.. Nesta Liña investíganse os novos fluídos que presentan un maior interese industrial, tales como *electrolitos líquidos, *iónicos e *nanofluidos.
  A terceira liña refírese ao mundo da edificación, e abarca os aspectos en relación coa eficiencia enerxética e *medioambiente na edificación. As actividades de investigación no ámbito desta Liña son: experimentación e modelado da transferencia de calor en compoñentes de edificios, rehabilitación enerxética de edificios, desenvolvemento metodolóxico do *ACV aplicado á edificación, etc.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 8

  • Eficiencia energética, modelización de sistemas térmicos, mecánicos e enerxías renovables
  • Enxeñaría Térmica e medio ambiente na edificación
  • Investigación de propiedades termodinámicas de fluídos de interese industrial mediante técnicas de alta precisión

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.