Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

Programa de Doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura

Área de conocimiento

Área de Artes e Humanidades

Centro al que se adscribe

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordinación del título

Javier Pérez Guerra

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Adriana Taboada González

   Nome: Un Anel para Gobernar a Tres Hobbits: Interdependencia e Evolución Narrativa de Frodo, Sam e Gollum no Señor dos Aneis de J. R. R. Tolkien (1954-1955)
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jorge Luis Bueno Alonso

  • Ana Cristina Gomes da Rocha

   Nome: Pacific Encounters, Postcolonial Representations and the Deconstruction of Imagined Bodies: Discourses of Reclamation and Re-negotiation or the (Re)-writing of Spaces of Violence and Desire.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • Luisa Cazorla Torrado

   Nome: Puntadas Negras: "Quilting" e Narracións de Mulleres Afroamericanas
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • Sofía Bemposta Rivas

   Nome: Complementación clausal non finita de predicados na historia recente do inglés
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  • Raquel Pereira Romasanta

   Nome: Variación no sistema de complementación clausal nos Novos Ingleses: Unha análise de corpus de “regret”
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Manfred Krug

  • Carla Bouzada Jabois

   Nome: Supplementos non finitos na historia recente da lingua inglesa
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra, HUBERT CUYCKENS

  • Héctor Agrafojo Blanco

   Nome: Os Marcadores Pragmáticos KIND OF e SORT OF nas Variedades do Inglés no Mundo.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Cristina Suárez Gómez, Lucía Loureiro Porto

  • Yolanda Fernández Pena

   Nome: Factores determinantes da concordancia de número con suxeitos colectivos complexos: Un estudo de corpus en inglés
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  • Laura García Castro

   Nome: O perfil de complementación de REMEMBER nos ingleses post-coloniais
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Elena Celsa Seoane Posse, Cristina Suárez Gómez

  • Selene Molares Pascual

   Nome: Estratexias de travestismo e ambigüidade de xénero en ficción especulativa xuvenil estadounidense: Conformidade ou transgresión?
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Belén Martín Lucas

  • José Carregal Romero

   Nome: Redefinicións Contemporáneas da Familia Irlandesa na Ficción de Colm Tóibín
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Teresa Caneda Cabrera

  • María Evelynt Gandón Chapela

   Nome: Un estudo de corpus sobre a elipse post-auxiliar no inglés moderno: implicacións metodolóxicas e teóricas.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Javier Pérez Guerra

  Descrición

  O programa de doutoramento interuniversitario en Estudos Ingleses avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura, participado polas Universidades de Santiago de Compostela (USC), A Coruña (UDC) e Vigo (UVIGO), é un programa acreditado que atende os altos estándares de excelencia do Sistema Europeo de Educación Superior. Este programa de doutoramento parte de programas anteriores que recibiron o recoñecemento oficial de excelencia do Ministerio de Eduación español. O principal obxectivo do programa en Estudos Ingleses é adestrar os/as estudantes a desenvolver investigacións en diferentes eidos dos Estudos Ingleses. En concreto, aos/ás doutorandos/as proporcionaranselle as habilidades e competencias profesionais para escribir unha tese de doutoramento baixo a supervisión de expertos/as dos tres departamentos implicados no programa. Isto pode incluír o seguinte: identificar un obxecto de estudo e desenvolver un método de análise que produza resultados innovadores; ser capaz de escribir en inglés de acordo coas convencións e demandas académicas; poder interpretar e utilizar a literatura en diferentes campos dos Estudos Ingleses; presentar e dar a coñecer os resultados nas reunións académicas nacionais e internacionais; ser capaz de comprender e valorar criticamente a recepción dos resultados por parte da comunidade académica; finalmente, usar eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación aplicadas ás diferentes áreas dos Estudos Ingleses.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 10

  • Estudos de Literatura e Cultura Inglesas
  • Estudos de corpus, cognición, variación e cambio na lingua inglesa
  • Estudos de Literatura e Cultura Norteamericana
  • Lingüística Aplicada a tradución e ensino do inglés
  • Estudos do discurso en lingua inglesa
  • Literatura e cultura irlandesas
  • Outras literaturas en lingua inglesa

  Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

  Inglés para Fíns Específicos

  Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa

  Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa

  Adquisición e Ensino do Inglés

  Variación e Cambio na Lingua Inglesa

  Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa

  Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa

  Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono

  Estudos Ingleses e Medios de Comunicación

  Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa

  Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono

  Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa

  Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa

  Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono

  Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa

  Literaturas e Perspectivas de Xénero no Ámbito Anglófono

  Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa

  Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa

  Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.