Programa de Doutoramento en Física Aplicada

Área de conocimiento

Área de Ciencias

Centro al que se adscribe

Facultade de Ciencias do Mar

Coordinación del título

Manuel Martínez Piñeiro

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

 • Estefanía López Senra

  Nome: Andamios e biomoléculas de orixe mariña para rexeneración de tecidos do sistema osteoarticular
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Julia Asunción Serra Rodríguez, Miriam López Álvarez

 • Ricardo Jose Aveledo Anzola

  Nome: Estudo termodinámico de crecemento bacteriano baixo o efecto de metais usados en cirurxía ortopédica.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  José Luís Legido Soto, Marta María Mato Corzón

 • Danica Ciric

  Nome: Vínculos entre Precipitacións Extremas e Transporte de Humidade
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Luís Gimeno Presa, Raquel Olalla Nieto Muñiz

 • Milica Stojanovic

  Nome: O papel do transporte de humidade atmosférico en episodios de secas
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Luís Gimeno Presa, Anita Rodrigues de Moraes Drumond

 • Pablo Breogán Sánchez Vázquez

  Nome: Caracterización termofísica de novos absorbentes baseados en líquidos iónicos para o refrixerante natural, auga
  Fecha de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Josefa Garcia Sanchez, Agilio A. H. Pádua

 • Antonio Paulo Gonçalves Fernandes Ferreira

  Nome: Sobre o perfil de temperatura na baixa estratosfera e a agudeza da tropopausa nos extratrópicos
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Luís Gimeno Presa, José Manuel Henriques Castanheira

 • Carolina Natalia Hermida Merino

  Nome: Nanofluidos de grafeno: propiedades viscoelásticas e termofísicas
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Manuel Martínez Piñeiro, María José Pastoriza Gallego

 • Roberto Valdés Pons

  Nome: Técnicas de espectroscopia de Raman para o estudo da mucosa oral.
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Pio Manuel González Fernández, Miriam López Álvarez

 • Salvador Humberto Canzonieri

  Nome: Propiedades termofísicas de las mezcla líquidas binarias éster-nitrilo

  Thermophysical Properties of Binary Liquid Mixtures Ester-Nitrile

  Propiedades termifíscas das misturas líquidas binarias éster-nitrilo
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Luís Romani Martínez

 • Eva Aguiar Fernández

  Nome: Circulación na zona de transición entre a costa e as dúas rías situadas máis ó sur das Rías Baixas (NW Spain)
  Fecha de lectura:
  Directores:

  , Silvia Piedracoba Varela, Gabriel Roson Porto

 • Katerina Zemánková

  Nome: Hidrofobicidade y derivadas termodinámicas para solucións diluidas acuosas de anfífilas
  Fecha de lectura:
  Directores:

  Jacobo Antonio Troncoso Casares, Claudio Cerdeiriña Álvarez

Año de comienzo impartición: 2013
Fecha publicación en el DOG:
Fecha publicación en el BOE:
Plazas de nuevo ingreso: 15

 • Nanofluídos
 • Propiedades Dieléctricas
 • Física aplicada ao medio ambiente
 • Refrixerantes
 • Nanopartículas
 • Fenómenos críticos en líquidos e mesturas líquidas
 • Caracterización Termofísica de líquidos iónicos a alta temperatura
 • Simulación molecular en líquidos e mesturas líquidas
 • Correntes persistentes en superconductores de alta temperatura crítica
 • Reología e análise térmico dos biopolímeros
 • Metroloxía óptica
 • Novos materiais
 • Aplicacións industriais dos láseres
 • Análise termodinámico de mesturas poliméricas
 • Polímeros híbridos orgánicos/inorgánicos
 • Procesado de materiais poliméricos
 • Propiedades mecánicas e análise termodinámico de materiais poliméricos
 • Modelización
 • Análise climático
 • Fotónica
 • Astrobioloxía
 • Oceanografía física
 • Oceanografía operacional
 • Modelización hidrodinámica
 • Medida de propiedades físicas de líquidos iónicos puros e mesturados con disolventes orgánicos, sales inorgánicas e polímeros
 • Medida de propiedades físicas de mesturas de líquidos moleculares
 • Astrobioloxía
 • Química analítica do plástico e tecnoloxía de elastómeros
 • Cambio climático e dinámica do clima e variabilidade
 • Reconstrución climática e análise climático

El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.