Mensaje de estado

El próximo miércoles día 26 de enero el portal estará fuera de servicio entre las 08:30 y las 9:30 debido a una intervención programada.

Programa de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Escola de Enxeñaría Industrial

Coordinación del título

Juan María Pou Saracho

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • José Carlos Riol Cañedo

   Nome: "Deseño, análise e validación da estrutura mecánica do calorímetro CALIFA no experimento R3B de FAIR".
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Enrique Casarejos Ruiz, Abraham Segade Robleda

  • Daniel Wallerstein Figueirôa

   Nome: Unión láser de aluminio con aceiro para aplicacións ecoeficientes
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan María Pou Saracho, Fernando Lusquiños Rodríguez

  • Miguel Rodríguez García

   Nome: Os Custos do E-fulfillment na Era do Comercio Omnichannel. Creación dun Marco Analítico e Aplicación á Distribución Alimentaria Online
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jose Carlos Prado Prado, ÁNGEL ORTIZ BAS

  • Alejandro Valeije Varona

   Nome: Análises numéricas de diferentes técnicas de mellora de mestura en micro-dispositivos
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Elena Beatriz Martín Ortega

  • Mahdi Naderi .

   Nome: Unha metodoloxía integrada baseada en conceptos de sustentabilidade para avaliar a eficiencia dos procesos de produción: "Procedemento de implementación"
   Fecha de lectura:
   Directores:

   José Enrique Ares Gómez

  • Óscar Barro Guizán

   Nome: Aplicación e validación da técnica de Deposición de Enerxía Dirixida por Láser na industria protésico-dental
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Fernando Lusquiños Rodríguez, Juan María Pou Saracho

  • Mónica Fernández Arias

   Nome: Produción de nanopartículas metálicas mediante técnicas de ablación láser e a súa aplicación como axente bactericida
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan María Pou Saracho, Mohamed Boutinguiza Larosi

  • Rafael María Carreño Morales

   Nome: Modelado da incerteza nos procesos de deseño
   Fecha de lectura:
   Directores:

   José Benito Bouza Rodríguez, Javier Martínez Torres

  • Miguel Cerdeira Corujo

   Nome: Sistemas de control híbridos impulsivos. Aplicacións en control vehicular
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Antonio Barreiro Blas, Mª Emma Delgado Romero

  • María Mosquera Feijoo

   Nome: Influenza das cinzas depositadas na atmosfera dual
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María Julia Cristóbal Ortega, Axel Kranzmann

  • Diego Pérez Estévez

   Nome: Control de Convertidores Electrónicos de Potencia en Microrredes
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jesús Doval Gandoy

  • Javier Pérez Vallejo

   Nome: Deseño, caracterización e avaliación do rendemento de transferencia de calor de nanofluídos baseados en carbono para aplicacións en enerxías renovables
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jose Fernández Seara, Luis Lugo Latas

  • Fernando Baneira Collazo

   Nome: Melloras na monitorización térmica e na tolerancia a faltas en accionamentos eléctricos polifásicos.
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jesús Doval Gandoy, , Alejandro Gómez Yepes

  • Roberto Fernández Molanes

   Nome: Contribucións ao deseño de sistemas dixitais de altas prestacións utilizando plataformas Field Programmable System-on-Chip
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Fariña Rodríguez, Juan José Rodríguez Andina

  • José Luís Crespo Vázquez

   Nome: Optimización da participación dunha planta eólica con almacenamento no mercado da electricidade: un enfoque basado en datos.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Camilo José Carrillo González, Eloy Díaz Dorado

  • Felipe Arias González

   Nome: Depósito mediante Enerxía Láser Dirixida para a revalorización de materiais metálicos tradicionais
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan María Pou Saracho, Fernando Lusquiños Rodríguez

  • Carlos Bruno Xavier Alexandre

   Nome: Aplicación de novas tecnoloxías no contexto dos procesos de deseño e de fabricación avanzadas para mellorar a sostibilidade da relación artesán - deseñador .
   Fecha de lectura:
   Directores:

   José Enrique Ares Gómez

  Descrición

  A finalidade do presente Programa de Doutoramento en Investigación en tecnoloxías e procesos avanzados na industria pola Universidade de Vigo, é a adquisición polo estudante dunha formación avanzada, de carácter multidisciplinar, orientada a promover a iniciación en tarefas investigadoras no campo das novas tecnoloxías e procesos industriais. Polo tanto, ten como obxectivo primordial a formación de profesionais competentes en investigación en tecnoloxías avanzadas e novos procesos industriais.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 20

  • Conversión electrónica de potencia CA
  • Funcións especiais. Polinomios ortogonais. Cuadraturas numéricas. Interpolación
  • Funcións especiais
  • Corrosión no Hormigón. Formación de óxidos para baterías
  • Materiais compostos de matriz metálica reforzados con fibras o partículas nanométricas
  • Recubrimentos , sol-xel, pinturas, convertidores de óxido
  • Modificación superficial de aleacións mediante implantación iónica. Procesado por frición (FSP)
  • Procesamento de materiais mediante láser
  • Visión por computador: análise de texturas
  • Sensores de onda acústica. Aplicacións de sensores . Microbalanza de cuarzo (QCM)
  • Metroloxía óptica
  • Sistemas de control automático
  • Sistemas de Teleoperación
  • Sistemas con retardos
  • Estabilidade e robustez de sistemas de control
  • Teoría de interpolación. Teoría de operadores. Espacios de funcións
  • Detección concurrente de erros en sistemas dixitais, implementación en FPGAs de algoritmos complexos de procesado

  Cálculo de Máquinas

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.