Programa de Doutoramento en Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica

Área de conocimiento

Área de Enxeñaría e Arquitectura

Centro al que se adscribe

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

Coordinación del título

Fernando Antonio Aguado Agelet

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Santiago García Fernández

   Nome: MÉTODOS AVANZADOS EN ELECTROMAGNETISMO COMPUTACIONAL APLICADOS A PROBLEMAS MULTIESCALA EN PLATAFORMAS NAVAIS
   Fecha de lectura:
   Directores:

   José Manuel Taboada Varela, Marta Gómez Araújo

  • Pedro Orgeira Crespo

   Nome: Re-definición de procesos de fabricación en converxencia a Industria 4.0
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Fermín Navarro Medina

  • Juan González Núñez

   Nome: Arquivado de datos astronómicos a grande escala para a misión Gaia da ESA
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Fernando Antonio Aguado Agelet, Fernando Antonio Aguado Agelet

  • Lorena María Pérez Eijo

   Nome: Antenas reflectoras de exploración de nova xeración en sistemas de detección en milimétricas para a reconstrucción en movemento en aplicacións de seguridade.
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Antonio Pino García, Borja González Valdés

  • José María Núñez Ortuño

   Nome: Sistema de telemetría para aplicacións radar de alta resolución
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Marta Gómez Araújo

  • José Vázquez Cabo

   Nome: Espectrometría en terahercios: análise, procesado e aplicacións
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Pedro Chamorro Posada

  Descrición

  O programa de doutoramento responde a unha demanda do sistema de I+D+I tanto nacional como internacional, como é a de profesionais formados nos campos das tecnoloxías de aplicación aeroespacial, incluíndo as comunicacións por radio, integración de sistemas, así coma as enxeñarías electromagnética, mecánica, electrónica e informática.

  O programa de doutoramento, configúrase agora polo tanto como unha conxunción de varios equipos de investigación cun obxectivo común, o desenvolvemento de tecnoloxía susceptible de ser empregada en proxectos aeroespaciais. Trátase dun ámbito formativo que pode considerarse estratéxico para a Universidade de Vigo, e que permite estender cara ao doutoramento o proxecto formativo en tecnoloxía espacial que se iniciou co lanzamento de Xatcobeo, o primeiro satélite Galego, á vez que se orientan nun mesmo obxectivo diferentes grupos con gran experiencia previa en formación doutoral, como demostra o lanzamento recente dos satélites HUMSAT-D e SERPENS.

  A relevancia destes desenvolvementos tecnolóxicos radica non só na súa posible aplicación aeroespacial, senón tamén noutros campos de aplicación que xorden na industria en sectores tan variados como as telecomunicacións, a automoción, o sector naval, as aplicacións biomédicas ou novos sistemas de produción industrial. Deste xeito, o presente doutoramento é unha excelente oportunidade para incorporar ao tecido industrial un novo perfil de profesionais cunha alta formación específica.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 10

  • Análise e deseño avanzado de antenas de apertura e arrays
  • Dependencia espacial e predicción Kriging
  • Tecnoloxías de radar: sección recta, formación de imáxenes e problemas inversos
  • Tecnoloxías de THz: generación, radiación, dispersión e detección
  • Supercomputación electromagnética e a sua aplicación a caracterización e deseño de nanoantenas, metamateriais e dispositivos plasmónicos
  • Tecnoloxías avanzadas de Comunicacións Ópticas:dispositivos, sistemas e redes
  • Tecnoloxías cuánticas para comunicacións
  • Modelado de canle radio
  • Análise e deseño de circuitos de mircoondas e ondas milimétricas
  • Exposición a campos electromágneticos
  • Ensaios non destrutivos
  • Tecnoloxías informáticas:Computación Paralela e distribuida. Computación Evolutiva e Bioinspirada.Optimización Multiobxectivo
  • Computación reconfigurable e empotrada. Redes de sensores inalámbricas
  • Enxeñaría de Sistemas Espaciais, AIV, Operación, Propulsión e Segmento Terreo
  • Ensaios sobre vehículos compoñentes e Pezas
  • Medición, pegado e optimización de fibra de carbono
  • Realización de cálculos FEM sobre aceiro, fibra e materiais compostos
  • Análise tomográfico
  • Fiabilidade de sistemas electrónicos
  • Sensores
  • Convertedores electrónicos de potencia
  • Enxeñaría de Software Aeroespacial

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.