Programa de Doutoramento en Tradución e Paratradución

Área de conocimiento

Área de Artes e Humanidades

Centro al que se adscribe

Facultade de Filoloxía e Tradución

Coordinación del título

Ana Luna Alonso

Centro ao que se adscribe

Escuela Internacional de Doctorado

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Andrés Xosé Salter Iglesias

   Nome: Simboloxía e creatividade léxico-semántica en Mia Couto - Unha proposta de análise traductolóxica
   Fecha de lectura:
   Directores:

   María Isabel Del Pozo Triviño, Alberto Álvarez Lugrís

  • Tanya Elena Fernández Escudero

   Nome: Sobre a tradución do verso. Os Sonetos de Shakespeare en español
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Anxo Fernández Ocampo

  • Silvia Duarte Collazo

   Nome: A ideoloxía na para/tradución e nos transvases de información: análise da situación da prensa en galego
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Silvia Montero Küpper, Xoán Manuel Garrido Vilariño

  • Emmanuel Claude Bourgoin Vergondy

   Nome: Traduire et interpréter en milieu social : un parcours théorique pour comprendre et un exposé pratique pour réfléchir
   Fecha de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Jose Yuste Frías

  • Maria do Céu Henriques de Bastos

   Nome: Terminoloxía para tradutores : unha base de datos no domínio de dereito das sociedades
   Fecha de lectura:
   Directores:

   Carmen Enríquez Salido, Alberto Álvarez Lugrís

  Descrición

  O Doutoramento T&P investiga como ao longo da historia a tradución e a interpretación foron prácticas fundamentais na construción das culturas e na súa capacidade de cambio. As culturas son resultado dunha constante negociación de textos traducidos, tanto lingüísticos como icónicos ou símbólicos. As persoas que traducen son axentes de mediación cultural con capacidade de transformación social e política. Na actualidade vivimos realidades mestizas, lemos linguas traducidas, vemos imaxes adaptadas e consumimos produtos localizados que constituíron encargas de tradución e interpretación.
  O Doutoramento T&P é o único Programa de doutoramento en tradución e interpretación de toda a eurorrexión Galicia-Portugal. Trátase dun posgrao de investigación representativo do Espazo Europeo de Educación Superior que responde á demanda de formación por parte do alumnado de Tradución e interpretación, cubrindo a necesidade de ofrecer unha formación adicional para mellorar as perspectivas propias da carreira profesional. Neste sentido, ofrecemos un conxunto equilibrado de contidos teóricos e prácticos con vistas tanto á investigación como á preparación dos/das profesionais da tradución e a interpretación.
  O Doutoramento T&P ofrece o modelo máis flexible de semipresencialidade, xa que se pode cursar completamente a distancia ou ben asistir ás sesións presenciais realizando prácticas de campo en Ciencias humanas e sociais.
  O Doutoramento T&P responde á transformación teórica e metodolóxica que viviu a área científica de Tradución e interpretación na última década, ofrecendo contidos teóricos procedentes das distintas fases de descrición, estudo e análise das actuais realidades socioprofesionais de era dixital, o cal garante a continuidade entre teoría e práctica.

  Año de comienzo impartición: 2013
  Fecha publicación en el DOG:
  Fecha publicación en el BOE:
  Plazas de nuevo ingreso: 10

  • Tradución publicitaria
  • Tradución de cómics
  • Tradución de videoxogos
  • Tradución da Literatura infantil e xuvenil
  • Migración e tradución: Tradución e interpretación en Mediación social (TIMS)
  • Protocolos de actuación doTradutor e Intérprete Xurado
  • Miradas ao espacio urbán para-traducir a cidade
  • Memoria, migración e mestizaxe en tradución
  • Memoria de Soah/Holocausto e tradución
  • Historia da interpretación na época colonial
  • Antropoloxía e tradución
  • Novas tendencias en tradución en audiovisual
  • Tradución e cine nacional
  • Interpretación entre as linguas estatais
  • Teoría e Filosofía da Tradución
  • Tradución textos médicos, científicos, técnicos, xurídicos, económicos e administrativos: xéneros, convencións textuais e tradución
  • Didáctica da tradución
  • Iuslingüística e Tradución
  • Tradución e mestizaxe
  • Traducir a identidade europea en construción
  • Tradutoloxía aplicada
  • Os mediadores culturais
  • As políticas de tradución
  • Tradución intersemiótica
  • Prefacios e fontes documentais en estudos de tradución
  • Técnicas de tradución nos medios de comunicación: dobraxe, subtitulado, voice-over, comentario
  • Conceptos tradutolóxicos na obra de Eugen Nida
  • Estudos de xénero e tradución
  • Tradución e políticas editoriais
  • Historia da tradución en Galicia
  • Tradución e calidade
  • Aspectos profesionais en tradución
  • Deontoloxía da tradución
  • Teoría da tradución, recepción e crítica da tradución
  • Terminoloxía e documentación
  • Tecnoloxías da lingua e da tradución
  • Tradución e paratradución na creación de identidades
  • Lexicografía
  • Estilística comparada
  • Terminografía
  • Teoría e práctica da paratradución
  • Corpus e estudos de tradución: creación e explotación de corpus (médicos, científicos, técnicos, xurídicos, económicos e administrativos) para tradutores
  • Teoría e metodoloxía das traducións nas culturas plurilingües
  • Estudos basados en corpus
  • Terminoloxía

  El Sistema de Garantía de Calidad de Doctorado de la Universidad de Vigo tiene un carácter institucional.

  Está dirigido y coordinado a través de la Escuela Internacional de Doctorado.

  La información general sobre la gestión de la calidad en los doctorados (documentación del sistema de garantía de calidad, política y objetivos de calidad, programas de calidad, Comisión de Calidad de la Eido) está disponible en este enlace.