Grao en Dirección e Xestión Pública

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Grado
Créditos ECTS totales: 240
Modalidad: Presencial
Plazas: 0
Número de cursos: 4
Código:
P04G090V01

Área de conocimiento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Contacto

Coordinación del título

Soraya Rodriguez Losada

Descripción

Pretende proporcionar ao estudantado unha base sólida de coñecementos básicos en ciencia política e administración pública, dereito, economía e empresa, socioloxía, informática e estatística, orientados cara a xestión pública de xeito que os/as futuros/as graduados/as coñezan a natureza e os métodos aplicables á xestión e administración pública desde unha perspectiva histórica e contemporánea.

-Técnico/a de organizacións públicas: técnico/a nas administracións públicas, xestor/a de organizacións, analista de políticas públicas e analista político.
-Xestor/a de proxectos: asesor/a e consultor/a, analista de políticas públicas e axente de desenvolvemento local.

-Inculcar ao estudantado o interese pola aprendizaxe da xestión e administración pública dentro dos sistemas político-administrativos desde unha perspectiva interdisciplinaria.
-Coñecer a natureza e os métodos aplicables á xestión e administración pública desde unha perspectiva histórica e contemporánea.
-Desenvolver no estudantado as habilidades esixidas para aplicar os coñecementos adquiridos na práctica profesional.

Non se esixen competencias previas na área de ciencias sociais para cursar esta titulación. En calquera caso, recoméndase o acceso a este grao ao estudantado con curiosidade por comprender todo o relacionado coa Administración Pública e boa disposición para o razoamento abstracto. Valórase especialmente a capacidade de análise, a facilidade para separar as causas das consecuencias, etc. Cabe sinalar que os alumnos deberán ser persoas flexibles e capaces de enfrontarse a problemas non estruturados.