Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Equipo de gobierno

Decano/a

Vicente Romo Pérez

Secretario/a de Facultade

Óscar García García

Vicedecano/a

Jose Maria Pazos Couto
Uxío Pérez Rodríguez
María Mercedes Varela Losada
Ezequiel Rey Eiras

Localización

Campus a Xunqueira , s/n
CP: 36005
Pontevedra

Código del centro

202