Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

Equipo de gobierno

Decano/a

Óscar García García

Secretario/a de Facultade

Vicente Romo Pérez

Vicedecano/a

Uxío Pérez Rodríguez
Ezequiel Rey Eiras
Maria Begoña Paz García
María Eulalia Agrelo Costas

Localización

Campus a Xunqueira , s/n
CP: 36005
Pontevedra

Código del centro

202