Grao en Comunicación Audiovisual

Características

Campus: Pontevedra
Tipo: Grao
Créditos ECTS totales: 240
Modalidad: Presencial
Plazas: 45
Número de cursos: 4
Código:
P04G071V01

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Coordinación del título

María Isabel Martínez Martínez

  Descrición

  Este grao pretende formar profesionais que, en consonancia coa crecente demanda laboral e a expansión do sector audiovisual no noso país e no resto da Unión Europea, poidan desenvolver de xeito óptimo as tarefas de guionista, dirección, realización audiovisual, produción, xestoría, edición ou deseño de posproducción en medios audiovisuais convencionais e multimedia; sen esquecer a faceta cultural e humanista que vai caracterizar o seu traballo, xunto á capacidade crítica, analítica e reflexiva en relación co feito audiovisual.

  - Medios audiovisuais: realización de televisión e radio; produción de cinema, de televisión, radio e producións multimedia; guionista nos diferentes medios de comunicación; presentadores/as de programas de televisión; realización, responsables de cámara, analistas de guión, encargados/as de fotografía, de son, de vestiario, etc., en películas e programas de televisión; dirección artística; especialistas en iluminación; traballadores/as de posproducción na industria audiovisual
  - Deseño gráfico e multimedia: deseño gráfico, deseño de xogos, páxinas web, compilación de contidos para presentar en portais de internet
  - Publicidade: redacción de publicidade, selección, avaliación e compra de espazos publicitarios; planificación da difusión de clientes nos medios, dirección de axencias de publicidade
  - Xestión: análise de comercio electrónico, produción e dirección creativa ou técnica; especialistas en dereito en relación coa comunicación; operadores de atención ao cliente

  1. Formar profesionais que, en consonancia coa crecente demanda laboral e a expansión do sector audiovisual no noso país e nas restantes nacións da Unión Europea, poidan desenvolver óptimamente as tarefas de guionista/director/realizador audiovisual, produtor/xestor, editor/deseñador de posprodución en medios audiovisuais convencionais e multimedia.
  2. Potenciar a capacidade expresiva do alumnado en diferentes medios e soportes audiovisuais, para que sexa capaz de desenvolver a súa carreira nos ámbitos do cine, a televisión, a radio ou as contornas multimedia, tanto nos perfís máis técnicos como nos artísticos, sen esquecer a faceta cultural e humanista que van caracterizar o seu traballo.
  3. Fomentar a capacidade crítica, analítica e reflexiva en relación ao feito audiovisual, cun coñecemento técnico e estético das formas, procesos e tendencias da comunicación visual da nosa contorna.
  4. Adquirir un coñecemento básico e xeral dos principais acontecementos e mensaxes que configuran o panorama actual dos medios audiovisuais, das representacións icónicas e acústicas e da súa evolución. A dimensión espacial deste coñecemento é fundamental na medida que contribúe a desenvolver a diversidade disciplinaria e a variedade de funcións da comunicación audiovisual nas sociedades contemporáneas.
  5. Proporcionar un coñecemento exhaustivo das técnicas e procesos de creación e difusión audiovisuais nas súas diversas fases, así como as interrelacións entre os suxeitos da comunicación audiovisual: autores, institucións, empresas, medios, soportes e receptores. Esta formación capacitaralle para a toma de decisións creativas e profesionais no campo da comunicación audiovisual e da xestión dos recursos tecnolóxicos e humanos nas empresas do sector.
  6. Coñecer os parámetros aplicables ao estudo, desenvolvemento e innovación da comunicación audiovisual nas novas contornas tecnolóxicas interactivos.

  Persoas con interese por desenvolver a súa carreira profesional en radio, vídeo, televisión ou multimedia, dotadas de capacidade creativa e predisposición e facilidade para a innovación en diferentes soportes e ambientes multimedia.