Plans de accesibilidade

Como sabes, a Universidade de Vigo publicou este novo portal institucional. Agora estamos na fase de actualización e creación dos contidos. Neste proceso algúns apartados están en construción.

Agardamos ter publicadas o antes posible as novas informacións.