Elena Beatriz Martín Ortega

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 26
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 6
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V06 M120111 Estructura, carrocería e acabados OB 2
V04M120V06 M120107 Deseño e simulación numéricos OB 3
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 45
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 42
O07G410V01 G410981 Prácticas en empresas OP 0.0
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 24
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 11
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 7
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 4
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
O07G410V01 G410922 Mecánica de fluídos II e CFD OP 41
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 2
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 21
V04M161V01 M161207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
O07G410V01 G410402 Mecánica de fluídos OB 70
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 30
V04M141V01 M141116 Máquinas Hidráulicas OB 2
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M120V05 M120201 Introdución ao Proceso de Desenvolvemento e Estrutura OP 5
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 2
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 2
V04M116V02 M116207 Instalacións de Abastecemento e Saneamento OP 8
V12G360V01 G360504 Turbomáquinas hidráulicas OB 1
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 33
V04M155V01 M155102 Fundamentos do Modelado Numérico de Procesos Termofluidodinámicos OB 0.0
V05M135V01 M135201 Mecánica de Fluídos OP 24
V09M148V01 M148305 Simulación Aplicada a Mecánica de Fluídos OB 32
312110V01 312110675 Máquinas hidráulicas TR 0.0

2019/2020

Simulación numérica dun forno de secado de papel para a industria da madera - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación de procesos de curado en autoclaves de pezas de material composto do sector aeronáutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora da eficiencia do fluxo no interior de autoclaves de tratamento de pezas de material composto do sector aeronáutico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Estudo de aeroxeradores de eixe vertical mediante software de simulación numérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Simulación CFD do quecemento de pezas de aluminio en forno para o sector do automóbil. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Predición da propagación de contaminantes en ambientes urbanos e industriais mediante ferramentas de simulación numérica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Modelado e simulación do proceso de solidificación no recheo de moldes. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Modelado e simulación numérica do tratamento térmico de temple. Aplicación ao temple industrial de mangas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de fluxos de fluidos en canais mediante software libre. Aplicación ao fluxo sanguíneo en bifurcacións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise numérica de dispositivos microfluidodinámicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2014/2015

Análise CFD do efecto térmico sobre micro-resoadores mecánicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007