Francisco Javier Rodríguez Rajo

Catedrático/a de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G281V01 G281991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 28
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 9
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 4
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 6
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 4
O01M142V01 M142210 Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica OP 3
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 4
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 29
O01G281V01 G281991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 10
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 5
O01M142V01 M142210 Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica OP 4
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 13
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 6
O01M142V01 M142102 Métodos Matemáticos para a Modelización da Investigación OB 1
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 4
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 6
O01M142V01 M142210 Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica OP 4
O01G281V01 G281991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 42
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 54
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 6
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 6
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 1
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 6
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 20
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01G261V01 G261503 Avaliación de impactos ambientais OB 0.0
O01G281V01 G281921 Fitopatoloxía OP 0.0
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 20
O01G280V01 G280803 Xardinaría OP 0.0
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 41
O01G261V01 G261924 Biodiversidade OP 0.0
O01G041V01 G041913 Viticultura OP 0.0
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 6
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 6
O01M142V01 M142119 Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía OP 1
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 6
O01G281V01 G281927 Mellora vexetal OP 0.0
O01G040V01 G040801 Viticultura OP 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142209 Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións OP 7
O01M142V01 M142106 Avances en Toxicoloxía Ambiental. Implicacións en Seguridade Alimentaria e Ambiental OP 0.0
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 5
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 8
O01G261V01 G261917 Aerobioloxía OP 40
O01G261V01 G261924 Biodiversidade OP 17
O01G280V01 G280503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 0.0
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 20
O01G041V01 G041913 Viticultura OP 8
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 0.0
O01G040V01 G040801 Viticultura OP 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 10
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 6
O01G280V01 G280503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 0.0
O01G281V01 G281503 Ciencia e tecnoloxía do medio ambiente OB 20
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 28
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O01M142V01 M142201 Implicacións Ambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas OB 11
O01M142V01 M142227 Traballo de Fin de Máster OB 4
O01G260V01 G260702 Cambio climático OB 0.0
O01G260V01 G260908 Aerobioloxía OP 56
O01G260V01 G260503 Avaliación de impactos ambientais OB 0.0
O01G260V01 G260701 Auditoría e xestión ambiental OB 0.0
O01G041V01 G041101 Bioloxía: Bioloxía FB 13

  2022/2023

  Estudo de Impacto Ambiental sobre a instalación de paneis fotovoltaicos na EDAR de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de monitorización e comparación de tres fungos fitopatóxenos nas dop Ribeiro e Ribeira Sacra na Colleita 2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Producción polínica e variables fenolóxicas e aerobiolóxicas na Vitis vinifera (variedade Treixadura) no Ribeiro durante a campaña 2022 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O uso de larvas de insectos para a bioconversión de esterco bovino - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Relación entre a Temperatura e a Humidade Relativa con Septoria e Zymoseptoria: Un Análise Sistemático e Exhaustivo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Polen e alerxénos de Poaceae na atmósfera da cidade de Ourense durante o ano 2022. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise do comportamento fenolóxico e aerobiolóxico da variedade Treixadura nun viñedo pertencente á DOP. Ribeiro (2021) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Aerobioloxía e Fenoloxía da variedade Loureira na D.O. Ribeiro durante a campaña 2021. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Concentración de pole e alérxenos de Olea na cidade de Ourense nos anos 2019 e 2020. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo fenolóxico, aerobiolóxico e de producción de pole de Olea en Moreiras (Toén) 2020 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de pole e os alerxenos de Platanus hispanica na atmósfera da cidade de Ourense (2021) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fenoloxía, aerobioloxía e producción polinica da variedade Albariño na DOP. Ribeiro (2021) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evolución xeográfica da mimosa (Acacia dealbata) no Concello de Ourense, Prov. De Ourense, entre 2003-2017 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Monitorización e identificación de tres fungos fitopatóxenos nun viñedo da DOP Ribeiro (2020) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Variedade Godello,fenoloxía e aerobioloxía nuun viñedo pertencente a DO. O Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise do crecemento urbano e dos cambios no uso do solo mediante técnicas de teledetección e delimitación de zonas de acollida para usos urbanos mediante análise multicriterio e sistemas de información xeográfica -six- - Traballo Fin de Máster RD ...
  contribución ao estudo dos impactos ambientais e sociais do proxecto de construción do hotel e residencias do lago municipal de yaundé - camerún - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Produción polínica de Castanea en Galicia e a súa relación coas principais variables meteorolóxicas durante os últimos 29 anos. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Impactos Fenolóxicos na Viña e Cambio Climático - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da microbiota no sistema solo-planta de agroecosistemas de millo forraxeiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudo aerobiolóxico, fenolóxico e de produción de pole da variedade Treixadura (DO. Ribeiro, 2020) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comparación da incidencia de mildeu nas DOS Ribeiro e Ribeira Sacra - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación da incidencia de Botrytis cinerea na vide e a súa relación coas condicións ambientais e a fenoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Fraxinus como fonte de contaminación ambiental na atmosfera da cidade de Ourense (2019-2020). - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo do réxime de incendios no concello de Lobios (Parque Natural A Baixa Limia- Serra do Xurés) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Incidencia do pole de Poacear no NO de España: factores que influen e implicacións ambientais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Incidencia de hongos en Cenlle (D.O. Ribeiro) y Hacienda Monasterio (D.O. Ribera del Duero) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Produción polínica, fenoloxía e aerobioloxía da variedade Godello en Cenlle durante a colleita 2018. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Relación entre as concentracións do pole de Platanus e o alérxeno Pla a 1 en Santiago de Compostela (2016-2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Seguimento Fenolóxico e Aerobiolóxico das variedades Arbequina e Picual nun oliveiral de Toén - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Carga alerxénica de Poaceae en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aerobioloxía, Fenoloxía e produción polínica da variedade Godello na D.O. Ribeiro (2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da produción polínica, fenoloxía e aerobioloxia da variedade Albariño na DO. Ribeiro (campaña 2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo das variables fenolóxicas, aerobiolóxicas e de produción polínica da variedade Treixadura na DO. Ribeiro (2019) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación do impacto do cambio climático no pole de Quercus presente no aire - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Carga alérxena real na atmosfera de Ourense: reconto de pole e cuantificación de alérxenos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da viabilidade de ir-sbf-py-cho para a detección de aminas bioxénicas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Polen e Alerxenos de Platanus na cidade de Ourense durante a campaña 2019 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Fenoloxía da variedade Loureira na denominación de orixe Ribeiro durante o ano 2018 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Caracterización morfolóxica, morfométrica e molecular de especies do xénero Xiphinema, nematodos vectores de virus na vide, en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estratexias preventivas para combater a infección de Botrytis cinerea Pers. no cultivo intensivo de Vitis vinifera L. no Ribeiro. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Estudo da produción polínica de Albariño nun viñedo pertencente á comarca do Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Produción e fenoloxía da variedade Albariño na DO. Ribeiro (2017) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Predición da irradiación solar mensual no nordeste de Ourense, un estudio comparativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Fenoloxía da variedade Godello na Denominación de Orixen Ribeiro durante os anos 2016 y 2017 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo da presenza de alérxenos de Platanus na atmósfera de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A oliveira, fenoloxía e aerobioloxía no sudeste da provincia de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Estudo fenolóxico e aerobiolóxico do Olivo na comarca de Verín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelos de predición de pole e alérxenos de Poaceae na cidade de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  ’Predición mediante Intelixencia Artificial da temperatura de descomposición autoacelerada de peróxidos orgánicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pole e alerxenos de Platanus hispanica e a súa relación cos principais parámetros meteorolóxicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Polen e alerxenos de Fraxinus como fonte de polinosis na cidade de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comportamento fenolóxico de Vitis vinifera variedade Mencía nun viñedo da Denominación de orixe Ribeira Sacra - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Relación entre a meteoroloxía e a concentración de pole e alérxenos de Fraxinus na cidade de Ourense - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predicción de colleita para a variedade Treixadura na D.O. Ribeiro durante a campaña 2016. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Predicción mediante Intelixencia Artificial de propiedades de interese tecnolóxico de mesturas binarias de conxéneres do viño. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Fraxinus como causa de polinose en áreas urbanas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fenoloxía e produción polínica de Albariño e Loureira na D.O. Ribeiro durante a campaña 2015 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Parietaria xudaica, modelos de predición da exposición real ao alérxeno en Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  O Pole e Alerxenos de Fraxinus como Fonte de Contaminación Ambiental - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de impacto ambiental da zona de concentración parcelaria, na parroquia de Poulo, concello de Gomesende - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelo de predición de colleita para Godello na D.O. Ribeiro 2014 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Fenoloxía e produción das variedades Albariño e Loureira na DO Ribeiro ao longo da campaña 2014. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Control integrado de fungos fitopatóxenos e a súa relación co incremento da temperatura nun viñedo da D.O. Ribeiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Documento Ambiental Estratéxico do Plan Parcial do Parque Empresarial de Vilamarín - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007