Francisco Javier De la Puente Crespo

Profesor/a asociado/a T3

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións OP 19
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 36
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 3
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 30
V04M141V01 M141120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OB 23
V04M141V02 M141209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados OP 22
V04M141V02 M141220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OP 23
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións OP 19
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 38
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 3
V04M141V02 M141209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados OP 22
V04M141V02 M141220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OP 23
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 30
V04M141V01 M141120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OB 23
V04M161V01 M161201 Análise Dinámica OP 1
V04M161V01 M161202 Estruturas de Aceiro e Mixtas OP 7
V04M161V01 M161203 Cálculo Estrutural. Aplicación do Método de Elementos Finitos OP 1
V04M161V01 M161101 Recursos Humanos e Prevención de Riscos OB 1
V04M161V01 M161103 Xestión Interna da Empresa OB 9
V04M161V01 M161105 Dereito Urbanístico OB 1
V04M161V01 M161106 Patoloxía, Rehabilitación e Reforzo OP 21
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 3.00
V12G380V01 G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións OP 16
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 6
V04M161V01 M161101 Recursos Humanos e Prevención de Riscos OB 1.00
V04M161V01 M161103 Xestión Interna da Empresa OB 9.00
V04M161V01 M161105 Dereito Urbanístico OB 1.00
V04M161V01 M161106 Patoloxía, Rehabilitación e Reforzo OP 21.00
V04M161V01 M161201 Análise Dinámica OP 1.00
V04M161V01 M161202 Estruturas de Aceiro e Mixtas OP 7.00
V04M161V01 M161203 Cálculo Estrutural. Aplicación do Método de Elementos Finitos OP 1.00
V04M141V01 M141120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OB 35.00
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 30.00
V04M141V02 M141209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados OP 22.00
V04M141V02 M141220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OP 23.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados OP 22.00
V04M141V02 M141220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OP 23.00
V04M170V01 M170205 Construción, Urbanismo e Arquitectura Industrial OB 46.00
V04M161V01 M161103 Xestión Interna da Empresa OB 1.00
V04M161V01 M161105 Dereito Urbanístico OB 1.00
V04M161V01 M161106 Patoloxía, Rehabilitación e Reforzo OP 21.00
V04M161V01 M161201 Análise Dinámica OP 1.00
V04M161V01 M161202 Estruturas de Aceiro e Mixtas OP 8.00
V04M161V01 M161203 Cálculo Estrutural. Aplicación do Método de Elementos Finitos OP 1.00
V04M161V01 M161101 Recursos Humanos e Prevención de Riscos OB 1.00
V04M141V01 M141120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OB 35.00
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 30.00
V04M116V01 M116107 Patoloxía, Rehabilitación e Reforzo OP 0.00
V04M116V01 M116201 Análise Dinámica OP 0.00
V04M116V01 M116203 Cálculo Estrutural. Aplicación do Método de Elementos Finitos OP 0.00
V04M116V02 M116101 Recursos Humanos e Prevención de Riscos OB 0.00
V04M116V02 M116103 Xestión Interna da Empresa OB 0.00
V04M116V02 M116105 Dereito Urbanístico OB 0.00
V04M116V02 M116106 Sustentabilidade na Construción OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados OP 22.00
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 30.00
V04M141V02 M141220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OP 21.00
V12G380V01 G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións OP 40
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 13.00
V04M116V02 M116103 Xestión Interna da Empresa OB 1.00
V04M116V02 M116105 Dereito Urbanístico OB 1.00
V04M116V02 M116106 Sustentabilidade na Construción OB 4.00
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 8.00
V04M116V01 M116107 Patoloxía, Rehabilitación e Reforzo OP 24.00
V04M116V01 M116201 Análise Dinámica OP 1.00
V04M116V01 M116202 Estruturas de Aceiro e Mixtas OP 9.00
V04M116V01 M116203 Cálculo Estrutural. Aplicación do Método de Elementos Finitos OP 1.00
V04M116V02 M116101 Recursos Humanos e Prevención de Riscos OB 1.00
V04M141V01 M141120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OB 21.00
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141209 Construción, Urbanismo e Infraestruturas Avanzados OP 32.00
312110V01 312110801 Arquitectura industrial OP 0.00
V04M141V02 M141220 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OP 20.00
V04M116V02 M116101 Recursos Humanos e Prevención de Riscos OB 0.00
V04M116V02 M116103 Xestión Interna da Empresa OB 0.00
V04M116V02 M116105 Dereito Urbanístico OB 0.00
V04M116V02 M116106 Sustentabilidade na Construción OB 5
V04M141V01 M141120 Construción, Urbanismo e Infraestruturas OB 31.00
V04M141V01 M141315 Cimentacións, Simulación e Construcións Industriais OP 30.00
V12G380V01 G380925 Ampliación de estruturas e cimentacións OP 22.00
V12G380V01 G380603 Teoría de estruturas e construcións industriais OB 13.00
V04M116V01 M116202 Estruturas de Aceiro e Mixtas OP 8.00
V04M116V01 M116203 Cálculo Estrutural. Aplicación do Método de Elementos Finitos OP 0.00
V04M115V01 M115202 Eficiencia, Aforro e Auditorías Enerxéticas OB 15.00
V04M116V01 M116107 Patoloxía, Rehabilitación e Reforzo OP 24.00
V04M116V01 M116201 Análise Dinámica OP 0.00

2019/2020

Proposta e xustificación de reforzo dunha nave proxectada para novo uso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de renovación das fachadas dun edificio singular en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Distribución, cálculo estrutural e deseño dunha nave industrial situada no polígono industrial de Barro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Marco teórico da Orde Ministerial VIV/561/2010 e a súa aplicación no campus As LagoasMarcosende - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo da estrutura de formigón e instalacións dun edificio destinado a oficinas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación de accesibilidade en edificios construidos: Aplicación á Escola de Enxeñaría Industrial en Torrecedeira, Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación de accesibilidade en edificios construidos: Aplicación á Escola de Enxeñaría Industrial en Torrecedeira, Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e estudo estructural dun edificio de aparcamento, a nivel superficial, na rúa de Jacinto Benavente da cidade de Vigo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Análise estrutural comparativa dunha pasarela peonil marítima en aceiro e aluminio situada en Bristol Council, Inglaterra. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Instalación Térmica do Sistema de Calefacción para unha vivienda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación Térmica do Sistema de Calefacción para unha vivienda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Identificación de lesións estruturais en pontes de formigón armado. Sección de aplicación da estrada N-552 entre Redondela e Vigo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Rehabilitación sustentable dun centro educativo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Avaliación e reforzo de estrutura de edificación de uso industrial en Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación estrutural de centro médico en Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Reforzo estrutura de madeira mediante forxado mixto de madeira-formigón para un edificio de vivendas en Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Evaluación da capacidade portante dunha nave industrial situada no Polígono industrial de A Zona Franca de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007