Jaime Sieres Atienza

Catedrático/a de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 24
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 43
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 45
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 24
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 33
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 30
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 24
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 39
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 24
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 40
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 30
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 33
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 51
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 30
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 5
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
312110V01 312110657 Instalacións térmicas OP 0.0
V04M141V01 M141115 Tecnoloxía Térmica II OB 24
V04M141V02 M141216 Tecnoloxía Térmica II OP 24
V04M141V02 M141205 Enxeñaría Térmica II OP 24
V12G380V01 G380302 Termodinámica e transmisión de calor OB 83

  2022/2023

  Implementación e avaliación inicial dun sistema de refrixeración por compresión de vapor con diferentes dispositivos de expansión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación experimental e cálculo do rendemento estacional dunha bomba de calor aire-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e optimización dunha ferramenta de cálculo para un recuperador nun sistema de microturbina - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Condicións e ensaios preliminares dunha bomba de calor aire-auga segundo a norma europea EN 14511:2008 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Contribución ao estudio de emisións de partículas sólidas e CO en estufas de pellets de madeira de baixa potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Medición das condicións do aire e probas preliminares nunha bomba de calor aerotérmica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo da implantación de bombas de calor de alta temperatura no ámbito industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun sistema de seguimento do gasto enerxético nos consumidores de aceite térmico nunha fábrica do sector de transformación da madeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Revisión, monitorización e automatización dunha instalación de colectores solares térmicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Selección de compoñentes de sistema de humectación e ensaios preliminares para unha bomba de calor aire-auga segundo a norma europea UNE EN 14511-2:2018 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Posta a punto, instrumentalización e control da instalación solar de tubos de baleiro situada na Escola de Enxeñería Industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise dunha válvula de expansión electrónica dunha bomba de calor líquido-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Estudo experimental do efecto da carga de refrixerante e velocidade do compresor nunha bomba de calor liquido-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio experimental do refrixerante de baixo PQA R452B nunha bomba de calor líquido-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ensaios preliminares de producción de auga quente sanitaria con unha bomba de calor líquido-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ensaios preliminares dunha bomba de calor aerotérmica funcionando en modo refrixeración. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de pellets e estudo experimental dunha caldeira de biomasa con turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise experimental dun sistema de refrixeración por compresión de vapor con tubo capilar traballando cos refrixerantes R134a e R1234yf - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación e estudo experimental dun tubo capilar nun sistema de refrixeración por compresión de pequena potencia con refrixerante R134a - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modificacións e avaliación experimental da producción de auga quente sanitaria nun banco de probas para bombas de calor de líquido-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Posta en marcha e ensaios preliminais dunha caldeira de pellets con modificacións no intercambiador fumes-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental do funcionamento dunha caldeira de pellets modificando a relación de exceso de aire - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Optimización de baterías de condensación e/ou evaporación nunha bomba de calor con R410 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación de refrixeración para unha empresa da industria agroalimentaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo teórico e experimental dunha bomba de calor xeotérmica con R407C como refrixerante - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise dun sistema de refrixeración por absorción accionado mediante enerxía solar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Pseudo-regulación e efecto do grao de requentamento da válvula termostática dun sistema de refrixeración con R1234yf. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Determinación experimental de coeficientes de transmisión de calor en intercambiadores de calor de carcasa e tubos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio e parametrizacón experimental dun sistema de refrixeración por compresión co refrixerante R134a. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental do proceso de condensación interna con refrixerante R437A. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Estudo experimental dun sistema de refrixeración por compresión co refrixerante R437A - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Evaluación experimental do refrixerante R1234yf de baixo PCA nun sistema de refrixeración de pequena potencia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación experimental de xeración de enerxía eléctrica mediante un equipo termoeléctrico axustado a unha estufa doméstica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise pormenorizado da normativa implicada na determinación da eficiencia enerxética e o seu cálculo en equipos da bomba de calor salmoira-auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de un equipo experimental para o ensaio de bombas de calor líquido-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD dun módulo termoeléctrico comercial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD en conductos de gases quentes con distintos tipos de turbuladores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Estudo e análise comparativa do uso de propano como refrixerante fronte ao R407-C nunha bomba de calor auga-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental dun sistema de refrixeración por compresión co refrixerante R437A - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelado e avaliación experimental dun módulo termoeléctrico para a xeración de enerxía - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Modelización, simulación e análise de ciclos de bombeo de calor por absorción con LIBR-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de un equipo experimental para o ensaio de bombas de calor líquido-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Variacións nunha instalación de bombeo de calor auga/auga e resultados obtidos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Determinación experimental e análise do coeficiente de convección do proceso de ebulición interna vertical con refrixerante R134a - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Simulación, validación e análise dunha bomba de calor comercial auga-auga - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007