Manuel Martínez Méndez

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V07 M066228 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario OB 30
V02M066V06 M066226 Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos OB 30

  2022/2023

  Inserción laboral dos titulados en Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Elección do itinerario educativo: motivacións, expectativas e factores que inflúen á hora de escoller a Formación Profesional. Unha experiencia no IES de Chapela. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Síndrome de Burnout, Depresión, Ansiedade e Estrés no profesorado de Formación Profesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Seccións bilingües en Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O desenvolvemento da intelixencia emocional no alumnado de hostelería e turismo do CIFP Manuel Antonio: unha análise da perspectiva do alumnado e do profesorado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise das formas en que se aborda a formación permanente do Profesorado de Formación Profesional nos plans de formación permanente das diferentes Comunidades Autónomas de España. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Coñecemento do alumnado e do profesorado de formación profesional do IES Montecelo sobre a reanimación cardiopulmonar e os desfibriladores externos semiautomáticos durante o curso 2021-2022 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Analise do estrés académico do alumnado dos ciclos de FP da familia profesional de Imaxe e Son en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A influencia dos estereotipos de xénero na elección do itinerario académico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise comparativa dos currículos do ciclo formativo de grao medio de “Farmacia e Parafarmacia”. Diferenzas entre as comunidades autónomas de Galicia, Andalucía e Castela e León - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actitudes do alumnado e do profesorado cara á coeducación no IES de Chapela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Metodoloxía de Ensino-Aprendizaxe con Simuladores en Titulacións Náuticas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Relación da calidade do sono e rendemento acdémico en alumnado de FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Síndrome de Burnout no profesor: achegamento a unha realidade necesitada de intervención. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Perfil e grao de satisfacción do alumnado de formación profesional superior da familia de actividades físico deportivas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O estrés académico en estudantes de Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Modelo de Flipped Classroom para a Formación Profesional en Radioterapia e Dosimetría - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Influenza dos estereotipos de xénero na elección académico-profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Efectos do Acoso Escolar na Educación Secundaria Obligatoria. Revisión Bibliográfica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudio de la motivación en el alumnado de Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Formación en xestión de residuos no CIFP Valentín Paz Andrade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Coñecemento dos alumnos de FP no I.E.S Ricardo Mella das enfermidades de transmisión sexual - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Patrón de consumo de alcohol en alumnado de Formación profesional da área de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Percepción dos profesores de educación secundaria, bacharelato e formación profesional sobre o seu coñecemento xeral e a súa capacidade de actuar en problemas de saúde e accidentes na escola. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O síndrome de Burnout en docentes - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Enfermería Escolar, profesión emerxente. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Adhesión á dieta mediterránea, actividade física e programas educativos relacionados coa promoción da saúde dun instituto de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise descritivo do estigma cara a persoas con enfermidade mental entre o profesorado. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Descrición dos hábitos alimentarios de estudantes de educación secundaria e de formación profesional no almorzo e merenda de media maña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Como afrontar o ensino con alumnos cegos ou discapacitados visuais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Científico ou científica, iso importa? Estudo sobre a influenza do factor sexo na percepción científica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Detección e intervención en AACC e superdotación en secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Sistemas de xestión de aprendizaxe en FP (Moodle) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Hábitos de hixiene bucodental no alumnado de formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Medo á morte antes da FCT - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Inserción laboral dos titulados en Formación Profesional da familia de Administración e Xestión - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Avaliación das Competencias TIC do Alumnado do IPMP do Atlántico de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Calidade do sono, somnolencia diurna e rendemento académico en estudiantes de formación profesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo dun Caso IES Luís Seoane. O Uso das TIC (Aula Virtual e Web 2.0) como Recursos Pedagóxicos na Aula de Formación Profesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "A formación profesional como método de reinserción sociolaborar para menores infractores" - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A educación en valores medioambientais nos ciclos formativos da familia agraria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A dramatización como recurso didáctico na aula de FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  A influencia das actividades complementarias e extraescolares no rendemento académico e na motivación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Inserción Laboral dos/as titulados/as en Mestrado para o profesorado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Efecto do exercicio físico sobre a atención e concentración en 3º e 4º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Proposta de aplicación do aprendizaxe baseado en problemas (ABP) na planificación de recursos empresariais (ERP) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Organización da actividade docente en formación profesional co método GTD - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Skills: Campionatos de Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007