María del Carmen Terán Moldes

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M162V02 M162133 Lexislación Industrial OP 0.0
V11M162V02 M162134 Economía e Empresa OP 0.0
V11M162V02 M162135 Recursos Humanos OP 0.0
V11M162V02 M162117 Química Médica OP 11
V11M162V02 M162128 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación OP 0.0
V11M162V02 M162130 Calidade nos Laboratorios Químicos OP 0.0
V11M162V02 M162146 Xestión e valorización de residuos OP 0.0
V11M162V02 M162147 Enerxía e medio ambiente OP 0.0
V11M162V02 M162148 Iniciación á investigación OP 3
V11M162V02 M162149 Análises clínicas e toxicolóxicas OP 0.0
V11M162V02 M162151 Aplicacións dos nanomateriais e novos materiais OP 0.0
V11M162V02 M162154 Espectrometría de masas analítica OP 0.0
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
V11G201V01 G201205 Química orgánica I OB 28
V11M162V02 M162115 Química de Biomoléculas OP 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200304 Química orgánica I OB 42
V11M162V01 M162117 Química Médica OP 11
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200304 Química orgánica I OB 42
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
V11M162V01 M162117 Química Médica OP 11
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M147V01 M147115 Química Médica OP 10
V11M162V01 M162117 Química Médica OP 7
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
V11G200V01 G200304 Química orgánica I OB 42
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200304 Química orgánica I OB 46
V11M147V01 M147115 Química Médica OP 10
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200704 Química orgánica III OB 21
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
V11M147V01 M147115 Química Médica OP 6
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 15
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 15
V02G030V01 G030104 Química: Química aplicada á bioloxía FB 16
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
V11G200V01 G200704 Química orgánica III OB 21
311110V01 311110409 Química orgánica avanzada TR 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200704 Química orgánica III OB 32
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
V11M029V01 M029137 Química de Fármacos OP 4
311110V01 311110409 Química orgánica avanzada TR 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200204 Química: Química II FB 20
V11M029V01 M029137 Química de Fármacos OP 16
V11G200V01 G200704 Química orgánica III OB 26
V11G200V01 G200903 Química de fármacos OP 30
311110V01 311110404 Experimentación en química orgánica TR 0.0
311110V01 311110409 Química orgánica avanzada TR 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
311110V01 311110404 Experimentación en química orgánica TR 50
311110V01 311110409 Química orgánica avanzada TR 20
311110V01 311110121 Fundamentos de química orgánica OB 0.0
V11G200V01 G200204 Química: Química II FB 16
V11M029V01 M029137 Química de Fármacos OP 17
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M029V01 M029137 Química de Fármacos OP 17
V11G200V01 G200204 Química: Química II FB 23
311110V01 311110404 Experimentación en química orgánica TR 65
311110V01 311110121 Fundamentos de química orgánica OB 0.0
311110V01 311110125 Técnicas básicas no laboratorio de química orgánica OB 0.0
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
311110V01 311110121 Fundamentos de química orgánica OB 0.0
311110V01 311110125 Técnicas básicas no laboratorio de química orgánica OB 0.0
311110V01 311110404 Experimentación en química orgánica TR 0.0
311110V01 311110409 Química orgánica avanzada TR 0.0
V11G200V01 G200204 Química: Química II FB 0.0
V11M029V01 M029137 Química de Fármacos OP 12

2019/2020

Síntesis de 4-aminoftalazinonas precursoras de fármacos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Síntese de derivados cumarínicos como potenciais fármacos multidiana. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Desenvolvemento de novos API-ILs na optimización de fármacos para o tratamento da enfermidade de Alzheimer - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Síntese de derivados de cumarinas con aplicacións farmacolóxicas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Síntese de estruturas híbridas piridazinona ditiocarbamato con potencial actividade farmacolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007