María Concepción Paz Penín

Catedrático/a de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 42
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 0.0
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 7
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 42
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 1
V12G380V01 G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte OP 18
V12G350V01 G350401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 6
V04M141V01 M141340 Instalacións de Fluídos OP 0.0
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 3
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320303 Mecánica de fluídos OB 0.0
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 8
V12G330V01 G330404 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G350V01 G350401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G340V01 G340401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G360V01 G360403 Mecánica de fluídos OB 0.0
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 7
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 4
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 1
V12G363V01 G363403 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G420V01 G420504 Mecánica de fluídos OB 23
V12G380V01 G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte OP 41
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 10
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 4
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 1
V12G340V01 G340401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G350V01 G350401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G360V01 G360403 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G330V01 G330404 Mecánica de fluídos OB 0.0
V09G290V01 G290305 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G320V01 G320303 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G380V01 G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte OP 41
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte OP 41
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 8
V12G320V01 G320303 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G330V01 G330404 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G340V01 G340401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G350V01 G350401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V04M167V01 M167104 Enerxía Eólica e Mariña OB 2
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 1
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 22
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0
V09G290V01 G290601 Recursos, instalacións e centrais hidráulicas OB 0.0
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 6
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 48
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 8
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 1
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 48
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 4
V12G380V01 G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte OP 41
V12G350V01 G350401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G340V01 G340401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G330V01 G330404 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G320V01 G320303 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G360V01 G360403 Mecánica de fluídos OB 0.0
O07G410V01 G410402 Mecánica de fluídos OB 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M120V05 M120203 Sistema Motopropulsor OP 8
V04M115V01 M115101 Enerxía Eólica OB 4
V04M115V01 M115204 Enerxía e Medioambiente OB 6
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 1
V04M141V02 M141337 Instalacións e Innovación Industrial OP 5
V04M141V02 M141105 Máquinas de Fluídos OP 18
V04M141V01 M141329 Enxeñaría Fluidomecánica OP 24
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3
V04M155V01 M155108 Mecánica de Fluidos Avanzada OP 0.0
V12G340V01 G340401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G330V01 G330404 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G350V01 G350401 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0
V12G380V01 G380942 Sistemas fluidomecánicos e materiais avanzados para o transporte OP 36
312110V01 312110675 Máquinas hidráulicas TR 0.0

  2022/2023

  Deseño dun dispositivo para aplicacións médicas mediante campos magnéticos estáticos no cerebro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Contribucións á simulación fluidodinámica computacional de celas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño preliminar e dimensionado dunha instalación para xeración e integración de hidróxeno verde na Universidade de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e calculo estructural dun dispositivo para o tratamento da epilepsia mediante imáns - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Procesamento de sinais encefalográficas de rato para a detección de ataques de epilepsia baixo tratamento con campos magnéticos estáticos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Simulación da dispersión de aerosois nas aulas de EEI. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Deseño preliminar dun helicóptero para operacións de rescate: modelado, dimensionado e estudo aerodinámico do rotor principal - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Simulación da influencia dos campos magnéticos sobre os mecanismos de transporte en biofluidos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Contribucións ao estudio da aerodinámica dun cuadricóptero mediante simulación CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Efectividade de atmósferas ozonizadas frente a fouling en sistemas de escape - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Simulación numérica mediante CFD do crecemento de osteocitos nun biorreactor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño mediante Labview dun sistema de control e adquisición de datos dun banco de ensaios de ebulición. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo de compoñentes hidráulicos e eléctricos dun banco experimental para estudos de procesos de ebullición - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise de topoloxías para WHRS en heavy duty engines. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e fabricación dunha cadeira de rodas vertical - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun banco de ensaios para mitigación e/ou rexeneración de fouling mediante ozono - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño, análise CFD e optimización dun alerón dianteiro de F1 e o seus condutos de refrixeración de freos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise de aplicabilidade dos principais modelos CFD ao fenómeno da ebulición nucleada subenfriada baixo fluxo forzado e aplicacións de baixa presión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Banco experimental para o estudo da mitigación de fouling a través de ozono: Posta a punto e primeiros ensaios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD da fluidodinámica dos scaffolds empregados en implantes óseos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Simulación fluidodinámica en CFD dun cuadricóptero en voo estático. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD do proceso de formación de ondas na intercara aire-moco, durante a tos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun equipo de medida da fracción de ocos nun fluxo gas-líquido - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Banco experimental para o estudo da mitigación de fouling a través de ozono: deseño, monitorización e control - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise das variables de interese e establecemento da metodoloxía para un ensaio termogravimétrico de depósitos de tisne con contido variable de hidrocarburos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño, selección e análise térmica por medio de CFD dos compoñentes dun banco experimental para o estudo da mitigación do fouling a través do ozono. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Determinación experimental das condición de inxección de hidrocarburos nunha línea de gases de combustión. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Caracterización experimental do comportamento da válvula expansora dun ciclo Rankine orgánico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudio experimental do proceso de cambio de fase en evaporadores de automoción empregados en ciclos Rankine orgánicos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Redución do retraballo das referencias F1A Eu6 en liña de produción de coolers EGR - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Ensaio e optimización de aeroxeneradores urbanos mediante software CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental da ebulición en convección forzada subenfriada. Efecto do posicionado de termopares na placa plana calefactada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo CFD da eficiencia dun separador ciclónico para a eliminación de partículas en gases de escape. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de aeronave convertible non tripulada na fase transitoria de voo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo de frecuencias asociadas á aerodinámica externa de trens de alta velocidade mediante simulación CFD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e simulación CFD dun sistema multiciclón para a retención de partículas en automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenrolo dunha Sonda de Condutividade para a Caracterización da Interfase Vapor-Líquido en Fluxos Bifásicos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Simulación numérica do fluxo comprendido entre tren e vía de lastre - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación numérica da interación fluido-estrutura para avaliar o nivel de esforzos nas arterias con ateromas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD transitoria do mecanismo de arrastre de biofluídos asociado á tose utilizando o modelo Volume of Fluid. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD de aerodinámica de trens de alta velocidade en zonas desérticas: Estudo do efecto da area en suspensión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Simulación CFD de aerodinámica de trens de alta velocidade en zonas desérticas: Estudo do efecto da area en suspensión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación CFD da aerodinámica externa dun tren de alta velocidade ETR 500. Validación con datos de túnel de vento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Caracterización experimental dun evaporador empleado nun Ciclo Rankine Orgánico dun Sistema de Recuperación de Calor Residual (WHRS) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comparación de modelos turbulentos en fluxos externos a alto número de Reynolds. Determinación do comportamento aerodinámico de trens de alta velocidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación experimental para o estudo da condensación en sistemas de recirculación de gases de escape - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental da ebulición nucleada sobre placa plana en recipiente a baixa presión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Extensión de código CFD académico para a súa aplicación no deseño de canais curvados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise mediante CFD do tren de alta velocidade ETR 500 sometido a vento cruzado, validación con ensaios de túnel de vento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Caracterización experimental do comportamento dun evaporador para un ciclo rankine de recuperación de calor residual para automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise en CFD da aerodinámica externa dun autobús interurbano - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo CFD do fenómeno do voo do balasto en trens de alta velocidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo CFD do fluxo ó redor dun tren de alta velocidade ó seu paso por un túnel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo CFD dos efectos aerodinámicos do cruce de trens de alta velocidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha ferramenta para o cálculo e dimensionado conxunto de evaporador e condensador para o seu uso en sistemas WHR - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e construción dun banco experimental para o estudio da ebullición en recipiente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Deseño e cálculo dun evaporador compacto dun sistema WHR mediante simulación numérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e estudio CFD da aerodinámica exterior dun vehículo deportivo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensionado e simulación dun condensador para o seu emprego en sistemas WHR de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental da ebulición nucleada mediante ensaio de placa plana calefactada en auga a baixa presión. Efecto da inclinación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento de modelo de unha bomba hidráulica mediante técnicas de simulación numérica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise CFD de tecnoloxías empregadas en intercambidores de calor e criterios de optimización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "Instalación experimental para o estudo de ""Fouling"" no sistema EGR en motores diesel de automoción. Posta a punto e primeiros ensaios" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación unidimensional da integración dun sistema de recuperación da calor de escape baseado en ciclo Rankine Orgánico cun motor diesel HD - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Selección, deseño e cálculo CFD do expansor dun ciclo Rankine empregado en automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Director/a en Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais (CINTECX) ( Desde 20/06/2022 )

  Membros designados polo Claustro (PDI-A) en Consello de Goberno ( Desde 04/07/2018 )

  Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Desde 29/06/2018 )