María del Pilar Piñeiro García

Profesor/a contratado/a doutor/a

Contacto

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 73
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 50
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 90
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 23
V03M169V01 M169105 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 8
V03M169V01 M169106 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 4
V03M169V01 M169201 Avaliación de Impacto Ambiental OB 4
V03M169V01 M169107 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 4
V03M169V01 M169203 Enerxías Renovables OB 8
V03M169V01 M169103 Lexislación Ambiental OB 4
V03M169V01 M169205 Prácticas en Empresas OB 5
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 30
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03M169V01 M169105 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 8
V03M169V01 M169106 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 4
V03M169V01 M169103 Lexislación Ambiental OB 4
V03M169V01 M169104 Ecomomía Ambiental OB 4
V03M169V01 M169203 Enerxías Renovables OB 8
V03M169V01 M169201 Avaliación de Impacto Ambiental OB 4
V03M169V01 M169107 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 4
V03M169V01 M169205 Prácticas en Empresas OB 5
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 30
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 15
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 90
V03G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 74
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 55
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 28
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 66
V03G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 100
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 103
V03M169V01 M169103 Lexislación Ambiental OB 6
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V03M169V01 M169203 Enerxías Renovables OB 4
V03M169V01 M169205 Prácticas en Empresas OB 5
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 30
V03M169V01 M169201 Avaliación de Impacto Ambiental OB 2
V03M169V01 M169105 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 6
V03M169V01 M169106 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 4
V03M169V01 M169107 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 4
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V06M092V01 M092203 Tributación de PEMES OB 10
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 28
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 90
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 60
V03G020V01 G020203 Empresa: Xestión de empresas FB 90
V03M169V01 M169105 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 16
V03M169V01 M169106 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 8
V03M169V01 M169107 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 8
V03M169V01 M169201 Avaliación de Impacto Ambiental OB 4
V03M137V01 M137101 Ciencias Ambientais OB 0.0
V03M137V01 M137102 Tecnoloxías Ambientais OB 0.0
V03M137V01 M137103 Lexislación Ambiental OB 0.0
V03M137V01 M137104 Economía Ambiental OB 0.0
V03M137V01 M137105 Avaliación de Impacto Ambiental OB 0.0
V03M137V01 M137106 Avaliación Ambiental Estratéxica OB 0.0
V03M137V01 M137107 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 0.0
V03M137V01 M137108 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 0.0
V03M137V01 M137109 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 0.0
V03M137V01 M137201 Responsabilidade Social Corporativa OB 0.0
V03M137V01 M137202 Enerxías Renovables OB 0.0
V03M137V01 M137203 Empresa e Cambio Climático OB 0.0
V03M137V01 M137204 Prácticas en Empresa OB 0.0
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V03M169V01 M169205 Prácticas en Empresas OB 5
V03M169V01 M169206 Traballo Fin de Máster OB 30
V03M169V01 M169103 Lexislación Ambiental OB 4
V03M169V01 M169203 Enerxías Renovables OB 2
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720312 Dirección de operacións OB 30
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 40
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 143
V03M137V01 M137204 Prácticas en Empresa OB 0.0
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V03M122V01 M122203 Lean Estendido á Cadea de Valor e a Servizos OB 0.0
V06M092V01 M092203 Tributación de PEMES OB 15
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G080V01 G080722 Fundamentos de administración de empresas OB 66
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 110
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 138
V03M137V01 M137103 Lexislación Ambiental OB 4
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 20
V03M137V01 M137107 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 4
V03M137V01 M137108 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 4
V03M137V01 M137109 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 0.0
V03M137V01 M137202 Enerxías Renovables OB 9
V03M137V01 M137105 Avaliación de Impacto Ambiental OB 2
V03M122V01 M122203 Lean Estendido á Cadea de Valor e a Servizos OB 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 10
V03M137V01 M137202 Enerxías Renovables OB 2
V03M137V01 M137107 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 4
V03M137V01 M137108 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 6
V03M137V01 M137109 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 4
V03M137V01 M137103 Lexislación Ambiental OB 4
V03M137V01 M137105 Avaliación de Impacto Ambiental OB 2
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 74
V03G020V01 G020505 Teoría da organización OB 10
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 148
V03M122V01 M122203 Lean Estendido á Cadea de Valor e a Servizos OB 2
V03M122V01 M122209 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03M137V01 M137107 Estratexia Empresarial e Ambiente OB 9
V03M137V01 M137105 Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M137V01 M137108 Instrumentos de Xestión Ambiental na Empresa OB 1
V03M137V01 M137109 Sistemas de Xestión Ambiental e Auditorías OB 1
V03M137V01 M137103 Lexislación Ambiental OB 1
V03M137V01 M137205 Traballo de Fin de Máster OB 18
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 90
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 160
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V03M122V01 M122203 Lean Estendido á Cadea de Valor e a Servizos OB 2
V03M122V01 M122209 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
303311V01 303311325 Introdución á xestión empresarial OB 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03M019V01 M019201 Normas de Xestión Medioambiental e Auditorías OB 1
V03M019V01 M019202 Instrumentos de Xestión Medioambiental e Optimización de Custos OB 1
V03M019V01 M019105 Fundamentos e Estrutura da Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M019V01 M019106 Desenvolvemento da Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M019V01 M019111 Prácticas en Empresas OB 2
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 20
303311V01 303311325 Introdución á xestión empresarial OB 0.0
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 39
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 105
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03M019V01 M019107 As Bases da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 1
V03M019V01 M019108 A Práctica da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 1
V03M019V01 M019105 Fundamentos e Estrutura da Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M019V01 M019106 Desenvolvemento da Avaliación de Impacto Ambiental OB 1
V03M019V01 M019201 Normas de Xestión Medioambiental e Auditorías OB 1
V03M019V01 M019202 Instrumentos de Xestión Medioambiental e Optimización de Custos OB 1
V03M019V01 M019111 Prácticas en Empresas OB 4
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 20
V03M106V01 M106104 Medioambiente e Innovación OB 3
303311V01 303311325 Introdución á xestión empresarial OB 0.0
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 113
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 80
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03M043V01 M043104 Medio Ambiente e Innovación OB 3
V03M019V01 M019202 Instrumentos de Xestión Medioambiental e Optimización de Custos OB 0.0
V03M019V01 M019201 Normas de Xestión Medioambiental e Auditorías OB 1
V03M019V01 M019111 Prácticas en Empresas OB 5
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 12
V03M019V01 M019107 As Bases da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 0.0
V03M019V01 M019108 A Práctica da Avaliación Ambiental Estratéxica OB 4
V03M019V01 M019105 Fundamentos e Estrutura da Avaliación de Impacto Ambiental OB 4
V03M019V01 M019106 Desenvolvemento da Avaliación de Impacto Ambiental OB 0.0
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 80
V03G020V01 G020302 Dirección de operacións OB 110
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
303311V01 303311325 Introdución á xestión empresarial OB 0.0
V03M019V01 M019112 Traballo de Fin de Máster OB 10
V03M019V01 M019201 Normas de Xestión Medioambiental e Auditorías OB 0.0
V03M019V01 M019202 Instrumentos de Xestión Medioambiental e Optimización de Custos OB 5
V03G100V01 G100204 Empresa: Economía da empresa FB 0.0
V03M043V01 M043104 Medio Ambiente e Innovación OB 6
303411V01 303411221 Administración da produción OB 0.0
312310V01 312310612 Sistemas de participación do persoal e mellora continua OP 0.0

2019/2020

Xestión sostenible na pesca do tuno vermello nunha organización de produción pesqueira. Consideracións anteriores para o desenvolvemento dunha ferramenta de traceabilidade. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A medición de impactos socioeconómicos nos procesos de remanufacturacion: O caso da Recircular - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Un estudo da gamificación como ferramenta para acadar a sustentabilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Aplicación das ciencias do comportamento á segregación de residuos. Un estudo no Hospital Álvaro Cunqueiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Emprendemento e sustentabilidade: unha aposta de futuro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mobilidade sostible no marco da Axenda 2030. Unha proposta de coche compartido para a Universidade de Vigo aplicando gamificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A igualdade de xénero en STEAM na Universidade de Vigo. Análise da situación actual e propostas de mellora. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O comportamento do consumidor ante a obsolescencia programada e as accións para alongar a vida dos teléfonos móbiles - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise do marco normativo e estratéxico para a xestión do risco de desastres en España e a súa relación coa Axenda 2030 e o Marco de Acción de Sendai 2015-2030 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de guía para o diagnóstico e aplicación de boas prácticas centradas no aforro de auga e enerxía na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

O Papel Da NFU na economía circular - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise da responsabilidade social corporativa con enfoque ambiental no conxunto de universidades da rexión Lambayeque-Perú - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aprendizaxe-servizo. Extendendo o Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible a sociedade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise e optimización da xestión de residuos procedentes das embalaxes das baterías eléctricas en PSA Groupe - Centro de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A economía circular e os seus modelos de negocio. O caso da servitización - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
movilidad sostenible en la universidad de vigo: análisis de escenario actual y propuestas de mejora para el campus lagoas-marcosesnde - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Competencias para a empregabilidade. O caso do Máster en Xestión do Desenvolvemento Sostible - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Economía Circular: O valor dos residuos no sector da automoción - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Igualdade de Xénero no Sector Bancario Español análisise de estados de información non financieira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os Comúns, un para todos e todo por un: Contra o despoboamento e os impulsores do desenvolvemento rural galego sostible. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Optimización da revalorización de SANDACH: redución de metais pesados ​​en fariña de peixe - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Valorización de subproductos da industria pesqueira: extracción de coláxeno de cartílago e discos óseos de Prionace glauca - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Unha revisión xeral dos residuos cero: Como e por que obter a certificación de residuos cero - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta para a mellora do servizo de recollida e xestión de residuos urbanos no concello de Monforte de Lemos (Lugo) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Aplicación da economía circular en pemes do sector téxtil, compartir estratexias usadas en un país desarrollado con unha en vías de desenvolvemento - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A pegada de carbono e o seu cálculo nunha empresa do sector pesqueiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Economía circular: a servitización como novo modelo de negocio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Basuras mariñas de fondo no Atlántico Norte da Península Ibérica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Valorización dos lodos da estación depuradora das augas residuais industriais de PSA GROUPE do Centro de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Viabilidade do Turismo Sostible en España: análise da normativa legal que restrinxe a actividade turística. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Economía Circular na Industria Textil. Retos e Oportunidades - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Avaliación da eficiencia de novos desemulsionantes na valorización dos residuos MARPOL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Plan de continxencias por contaminación mariña no Porto de Marín - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A pegada de carbono como ferramenta contra o cambio climático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Propostas de mellora da xestión enerxética das empresas de frío industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Utilización de áridos reciclados procedentes de RCD para a restauración de canteiras abandonadas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Constitución de una Sociedad de Fomento Foresal en la parroquia de Beigondo, Término municipal de Santiso, A Coruña - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

As prácticas mediambientais en balnearios - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pegada de carbono de eventos. Análise das metodoloxías de cálculo e as prácticas ambientais para a súa redución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Loxística inversa e medio ambiente no sector da construcción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Indicadores ambientais no sector da construción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O tecido empresarial español e a responsabilidade social empresarial. Un estudo empírico do grao de afectación da nova directiva en materia de sostibilidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto téxtil de Cáritas en Vigo: recollida, reutilización e reciclaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e sustentabilidade no sector hoteleiro - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ferramentas de xestión medioambiental. O caso da papeleira ENCE - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Compra pública verde. O caso da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise do sector da reciclaxe de vehículos en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007