María Teresa Martínez Táboas

Profesor/a contratado/a doutor/a

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720124 Historia: Historia do dereito FB 66
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 16
V08G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 111
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
O03G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 111
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 14
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 16
V03G720V01 G720124 Historia: Historia do dereito FB 66
O03G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 0.0
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720124 Historia: Historia do dereito FB 66
O03G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 0.0
V08G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 111
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 8
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 16
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 11
V08G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 111
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 16
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 8
V03G720V01 G720124 Historia: Historia do dereito FB 51
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V03G720V01 G720124 Historia: Historia do dereito FB 51
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 8
V08G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 96
V08G080V01 G080203 Historia: Historia do dereito FB 0.0
V08M110V01 M110205 Prácticas Externas Básicas OB 0.0
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 16
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G080V01 G080203 Historia: Historia do dereito FB 0.0
V08G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 96
103010V01 103010505 Dereito eclesiástico do estado TR 0.0
103010V01 103010511 Teoría do dereito eclesiástico do estado OB 0.0
V03G720V01 G720124 Historia: Historia do dereito FB 51
308010V01 308010505 Dereito eclesiástico do estado TR 0.0
O03G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 1
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 16
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
308010V01 308010505 Dereito eclesiástico do estado TR 0.0
103010V01 103010511 Teoría do dereito eclesiástico do estado OB 0.0
103010V01 103010505 Dereito eclesiástico do estado TR 0.0
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 8
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
V03G720V01 G720124 Historia: Historia do dereito FB 51
V08G080V01 G080203 Historia: Historia do dereito FB 0.0
V08G081V01 G081205 Historia: Historia do dereito FB 96
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 12
103010V01 103010505 Dereito eclesiástico do estado TR 0.0
103010V01 103010511 Teoría do dereito eclesiástico do estado OB 0.0
V08G080V01 G080203 Historia: Historia do dereito FB 132
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
308010V01 308010505 Dereito eclesiástico do estado TR 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P04M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
V08G080V01 G080203 Historia: Historia do dereito FB 120
V08M110V01 M110101 Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio OB 4
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M049V01 M049105 Economía e Mercado: Historia Xurídica de Europa e Dereito Internacional OB 18
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M049V01 M049105 Economía e Mercado: Historia Xurídica de Europa e Dereito Internacional OB 11
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 5
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08G080V01 G080203 Historia: Historia do dereito FB 120
308010V01 308010102 Historia do dereito TR 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M049V01 M049105 Economía e Mercado: Historia Xurídica de Europa e Dereito Internacional OB 4
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 8
V08G080V01 G080203 Historia: Historia do dereito FB 108
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
308010V01 308010102 Historia do dereito TR 0.0
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08M049V01 M049105 Economía e Mercado: Historia Xurídica de Europa e Dereito Internacional OB 4
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 4
V08G080V01 G080203 Historia: Historia do dereito FB 0.0
308010V01 308010102 Historia do dereito TR 0.0
103010V01 103010104 Historia do dereito I TR 0.0

2019/2020

A codificación do dereito civil en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Constitución de Cádiz. Principais aportacións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Elaboración do Código Civil Español. Problemática e Evolución - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
Protección de datos á luz da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

A protección de datos no exercicio da avogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A proxección internacional da Constitución de 1812 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Constitución de 1812. Dereitos e liberdades - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

O Boletín Oficial do Estado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

A protección de datos no exercicio da abogacía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Constitucionalismo español: aspectos máis relevantes da Constitución de Cádiz - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A pena de morte en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Codificación mercantil Española - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dereitos e Liberdades na Constitución de Cádiz - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007