Miguel Anxo Fernández Riveiro

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
V02M066V07 M066225 A Formación Profesional OB 20
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
V02M066V06 M066225 A Formación Profesional OB 20
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 20
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 39
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V08 M066225 A Formación Profesional OB 39
V02M066V08 M066229 Formación e Orientación Laboral OB 30

  2022/2023

  As competencias profesionais docentes na FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  As metodoloxía activas e o desenvolvemento de competencias no alumnado de FP: Aprendizaxe-Servizo e competencias emprendedoras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O programa Erasmus+ na FP: análise das mobilidades no IES Johan Carballeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2021/2022

  Estudos no IES Audiovisual de Vigo: perfil sociodemográfico e análise do abandono dos estudos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A importancia do deseño gráfico na educación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A radio, unha ferramenta útil para a docencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A percepción do alumnado de FP de grao medio e superior sobre as súas competencias transversais e a súa importancia para a inserción laboral - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A presenza dos medios dixitais na FP de Imaxe e Son - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  A calidade educativa no centro IES Audiovisual de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A competencia dixital no alumnado do Instituto Audiovisual de Vigo (IAV) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O B-Learning na pandemia. Experiencia no IES Audiovisual de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Medidas educativas fronte a COVID.19: réximen semipresencial na formación profesional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise do Programa ERASMUS+ na Formación Profesional(FP): IES Audiovisual de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Análise da situación das especialidades de profesorado con atribución docente nos ciclos de FP da familia profesional de Imaxe e Son en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Programa Erasmus+ en Galicia. Análise da distribución de fondos no contexto estatal e aproximación á participación da formación profesional, con especial atención á familia de Imaxe e Son, durante o período 2014-2020. - Traballo Fin de Máster RD 139...

  2019/2020

  Investigación sobre a aprendizaxe cooperativa na FP. Opinión do alumnado condicionado pola variable Covid-19. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Los Programas Europeos en tiempos del COVID-19 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O módulo de empresa e iniciativa emprendedora na formación de futuros empresarios e no fomento da cultura emprendedora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Educar desde diferenza, para a igualdade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Formación Profesional para o Emprego (FPE) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Formación en Centros de Traballo e o Estudo da Inserción Laboral no ¨Colegio Hogar¨ fronte a Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A educación como ferramenta frente á desinformación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Sensibilización do alumnado de Formación Profesional ante o colectivo LGTBIQ+. O CIFP como caso de estudo: CIFP A Farixa (Ourense) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Precisamos implantar Plans de Igualdade nos centros educativos?Análise de estereotipos de xénero no IES Chapela, Redondela. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Perfil das ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  utilización e coñecemento da lingua galega no alumnado da formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Coeducación: Igualdade de xénero e divesidade afectivo sexual no material didáctico no módulo de FOL - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Innovación Educativa e o Traballo Cooperativo na Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A educación emocional na FP Básica. Deseño dun programa de E.Emocional. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A educación en valores e a súa aplicación na metodoloxía docente - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  "kakoot" unha proposta de gamificación para a unidade formativa de Prevención de Riscos Laborais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Gamificación en F.P - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Estudo e comparación dos perfís de alumnado de Formación Profesional na familia de Imaxe e Son nos réximes ordinario, modular e distancia do IES Audiovisual de Vigo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Ensinanza do Retoque Fotográfico Dixital - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación dun equipo de mediación entre iguais en FP no IES Luís Seoane - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  FP básica, PCPI e Programas de Garantía Social - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Familia profesional de Imaxe e Son: Oferta educativa actual e análise comparativa de currículos LOGSE vs LOE - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Intelixencia emocional relacionada co rendemiento académico. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A educación en valores na FP. Investigación do caso do I.E.S Chapela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Formación Profesional Medioambiental - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A integración das TIC na familia profesional de Servizos Socioculturais e a Comunidade (SSC). Análise da súa práctica nun CIFP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Coeducación e perspectiva de xénero na FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Intelixenxia emocional e burnout en profesores de formación profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Módulo de FCT na familia de Imaxe Persoal. Acercamento dos Centros Educativos e os Centros de Traballo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Formación profesional: comparativa da política lingüística en comunidades autónomas con lingua propia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Identificación de recursos de aprendizaje para la formación profesional semipresencial en cursos en línea de acceso libre. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Uso de aulas virtuais polo profesorado de FP - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007