Miguel Concheiro Castiñeira

Profesor/a contratado/a doutor/a

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380914 Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos OP 51
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 159
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 24
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 5
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 24
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 5
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 155
V12G380V01 G380914 Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos OP 51
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380914 Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos OP 69
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 137
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 24
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 5
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 5
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 23
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 137
V12G380V01 G380914 Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos OP 69
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 23
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 5
V12G380V01 G380914 Deseño de máquinas hidráulicas e sistemas oleopneumáticos OP 51
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 137
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 145.00
V12G360V01 G360403 Mecánica de fluídos OB 54.00
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 23.00
V04M167V01 M167103 Xeración e Almacenamento de Enerxía OB 5.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141215 Instalacións e Innovación Industrial OB 3.00
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 23.00
V12G360V01 G360403 Mecánica de fluídos OB 42.00
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 155.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141217 Máquinas Hidráulicas OP 23.00
V12G350V01 G350401 Mecánica de fluídos OB 23.00
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 0.0
V04M155V01 M155206 Técnicas Experimentais OP 0.00
V12G380V01 G380505 Máquinas de fluídos OB 0.0
V12G380V01 G380405 Mecánica de fluídos OB 0.0

  2022/2023

  Desenvolver novos métodos de proba e mellorar os actuais para validar placas refrixeradas de electrónica de potencia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Deseño e selección de compoñentes para a construción dun banco de probas, para o estudo da ebulición nucleada de fluídos dieléctricos con baixa temperatura de ebulición. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Deseño e selección de compoñentes, de circuíto frigorífico para ensaio de intercambiadores de calor de automoción en cámara climática. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2018/2019

  Deseño mediante Labview dun sistema de control e adquisición de datos dun banco de ensaios de ebulición. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e cálculo de compoñentes hidráulicos e eléctricos dun banco experimental para estudos de procesos de ebullición - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Caracterización experimental do comportamento da válvula expansora dun ciclo Rankine orgánico - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Simulación numérica mediante CFD do proceso de mestura e combustión dun quemador de propano do laboratorio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise das variables de interese e establecemento da metodoloxía para un ensaio termogravimétrico de depósitos de tisne con contido variable de hidrocarburos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e posta a punto de banco para á medición por Velocimetría de Partículas (PIV) do transporte dun fluido viscoso baixo o efecto dunha corrente de aire. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Determinación experimental das condición de inxección de hidrocarburos nunha línea de gases de combustión. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Adaptación de banco experimental para o estudo da ebulición en fluxo de auga subenfriada con xeometría anular - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Análise en túnel de vento do efecto das dormentes ferroviarias no fluxo de aire orixinado polos trens de alta velocidade - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Caracterización experimental do túnel de vento e primeiros ensaios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental da ebulición en convección forzada subenfriada. Efecto do posicionado de termopares na placa plana calefactada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Estudo experimental do proceso de ebulición nucleada en placa a través da análise das oscilacións de presión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  'Estudio mediante CFD do error experimental de medida da temperatura en gases de escape, efecto de turbulador' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Estudo experimental da ebulición nucleada sobre placa plana en recipiente a baixa presión - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  'Estudio mediante CFD do error experimental de medida da temperatura en gases de escape, efecto de turbulador' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Posta a punto e primeiros ensaios dun banco experimental de evaporadores para a súa aplicación a sistemas de recuperación de calor residual (WHRS) en automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación dunha base de datos para o estudo e caracterización dos principais parámetros que interveñen no fouling - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adaptación de banco experimental para aproveitamento de calor mediante ciclo Rankine ao estudo de condensadores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha instalación experimental para o estudo da condensación en sistemas de recirculación de gases de escape - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Deseño e construción dun banco experimental para o estudio da ebullición en recipiente - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "Programación dunha base de datos en Matlab para un banco experimental de ""fouling"" de motor diésel" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2013/2014

  Estudo experimental da ebulición nucleada mediante ensaio de placa plana calefactada en auga a baixa presión. Efecto da inclinación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  "Instalación experimental para o estudo de ""Fouling"" no sistema EGR en motores diesel de automoción. Posta a punto e primeiros ensaios" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007