Miguel Cuevas Alonso

Profesor/a contratado/a doutor/a

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
V01G430V01 G430315 Fonética e fonoloxía do español e as tecnoloxías da fala OP 52
V01G400V01 G400913 Fonética e fonoloxía da lingua española OP 0.0
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
V01G400V01 G400913 Fonética e fonoloxía da lingua española OP 48
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V01G400V01 G400913 Fonética e fonoloxía da lingua española OP 48
V01G400V01 G400915 Pragmática e discurso OP 48
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 5
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 45
V01G400V01 G400913 Fonética e fonoloxía da lingua española OP 48
V01G400V01 G400914 Variedades do español OP 13
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V01G160V01 G160902 Comunicación nos medios (en español e galego) OP 0.0
V01G160V01 G160903 O español coloquial e as súas variedades OP 0.0
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45
V01G400V01 G400911 Historia e historiografía da lingua española OP 3
V01G400V01 G400913 Fonética e fonoloxía da lingua española OP 48
V01G400V01 G400917 Gramática do español OP 0.0
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 30
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V10 M066237 Investigación e Innovación na Área das Linguas OB 15.00
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15.00
V01G160V01 G160504 Fonética e fonoloxía do español OB 0.00
V01G160V01 G160702 Historia da lingua española OB 0.00
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
V01G400V01 G400302 Lingua e comunicación oral e escrita: español OB 26
V01G400V01 G400915 Pragmática e discurso OP 28.00
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 75.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V10 M066233 Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas OB 15.00
V04M150V01 M150207 Prácticas para a Formación en Prevención de Riscos Laborais OP 15.00
V01G400V01 G400915 Pragmática e discurso OP 24.00
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 63.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
P02G120V01 G120303 Lingua española OB 45.00
P02G110V01 G110101 Comunicación: Lingua española FB 105.00
V01M126V01 M126202 Aplicacións da Psicolingüística OP 15.00

  Tutorías presenciales concertadas

  El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo Anual (2023/2024). Para concertar una cita puedes hacerlo fundamentalmente a través del correo electrónico o desde tu Secretaría Online.

  2022/2023

  A importancia do ensino dunha lingua extranxeira na Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dimensión dixital, dimensión social e 'texting': proposta de unidade didáctica para a autoavaliación e reflexión sobre capacidades ortográficas propias e alleas en 4.º da ESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Intervención Educativa en Educación Infantil: 'O papel da lectoescritura na conciencia fonolóxica' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O compoñente fónico na aprendizaxe de linguas. Lingüística contrastiva español - inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Novos métodos didácticos para a ensinanza de Lingua e Literatura Española na educación secundaria: estudio de caso no CPI Virxe dos Remedios. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Os recursos innovadores provocan motivación e implicación no alumnado? - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Unha proposta de unidade didáctica: As grandes esquecidas do Renacemento español. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Comprensión lectora en Educación Primaria: revisión e proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  A comunicación non verbal na aula - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Emocións e literatura na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comprensión lectora en Educación Primaria. Proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta didáctica para a supresión de prexuízos lingüísticos nos centros de ensino secundario de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A lectura dixital: percepción do alumnado e importancia da súa implantación nas aulas de educación secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2019/2020

  Metacomprensión lectora. Intervención didáctica gamificada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O galego: intervención didáctica para mellorar as producións escritas en lingua galega e fomentar o seu uso en actividades cotiás no alumnado de Educación Primaria. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención baseada no Programa Ludiletras para traballar a conciencia fonolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de Intervención para unha alumna que presenta Trastorno Específico da Linguaxe (TEL) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aprendizaxe da lectoescritura en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Bilingüismo e afasia: revisión bibliográfica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación dos procesos lectores nos cursos de 1ºESO e 4ºESO - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Comprensión lectora na aula: algunhas estratexias - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Estereotipos de xénero na literatura infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun programa de intervención para mellorar as habilidades fonolóxicas nun alumnado de entre 5 e 6 anos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Conciencia fonolóxica e desenvolvemento lectoescritor - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Análise da comprensión lectora derivada de diferentes métodos de ensinanza da lectoescritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Norma lingüística e diversidade na clase de Lengua castellana y literatura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actitudes e prácticas cara á lectura no alumnado de bacharelato. Análise dun centro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A importancia do debuxo infantil: análise e interpretación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A literatura infantil na aula de Educación Infantil: un estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Intervención para a mellora da conciencia fonolóxica no alumnado do último curso de Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O discurso de odio, a cidadanía global e a cultura de paz na escola. Proposta didáctica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  Estruturas morfosintácticas en galego diverxentes co castelán no alumnado de 3º da ESO do IES Maruxa Mallo: estudo de caso e proposta didáctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O Plan lector de centro como ferramenta para fomentar a lectura. O caso do IES de Rodeira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Linguaxe con perspectiva de xénero nas aulas de Educación Secundaria. Proposta de intervención didáctica. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura durante la etapa de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comprensión Lectora. Estudo e interpretación nun centro de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comprensión Lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Conciencia fonolóxica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A lectoescritura e o desenvolvemento das habilidades metalingüísticas en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Avaliación da comprensión lectora en Educación Primaria. Estudo de caso dun colexio público e urbano de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  A intelixencia lingüística no desenvolvemento da linguaxe oral do neno. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desde a lingüística ata a comprensión lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Conciencia fonológica. Unha proposta para Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aprendizaxe da escritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adquisición da linguaxe oral - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O español como lingua estranxeira na aula de Educación Infantil. Proposta didáctica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Ler é comprender: proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  A lectoescritura en Educación Infantil. Proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A comprensión lectora en 1º de Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A comunicación na mediación para a resolución de conflitos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Teoría da comunicación e a súa aplicación na aula - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Resumo: novas teorías sobre a comunicación na escola inclusiva como axentes favorecedores da competencia pragmática na síndrome de Asperger durante a Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Linguaxe e práctica sexista en Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O ensino do español como lingua estranxeira ou segunda lingua ao alumnado inmigrante e refuxiado a través da música e o teatro na educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O grao de utilidade do libro de texto na Educación Primaria: estudo de caso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adquisición e desenvolvemento da linguaxe oral: unha proposta de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comprensión lectora. Unha proposta de intervención para 3º de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comprensión lectora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Dificultades do proceso da lectoescritura na Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Proposta de intervención para a animación á lectura en educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O ensino e aprendizaxe da lectoescritura en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Como estimular o gusto pola lectura dende a biblioteca escolar na etapa de EP - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comunicación en el aula: análisis sobre el comportamiento lingüístico del alumnado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Coñecemento fonolóxico e lectoescritura nos procesos de ensinanza-aprendizaxe na educación primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A comunicación na aula: análise da interacción profesor-alumno - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A influencia da tipografía no aprendizaxe da lectoescritura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A lectoescritura en Educación Infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A comprensión lectora en educación primaria: prácticas e crenzas do profesorado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aceptacion e rexeitamento do traballo en equipo en primaria: unha mostra discursiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  Cargos académicos

  Secretario/a de Facultade en Facultade de Filoloxía e Tradución ( Desde 22/04/2023 )

  Membros designados polo Claustro: Dec/Dir (PDI-A) en Consello de Goberno ( Desde 04/07/2018 )