Pablo Eguía Oller

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 39
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 24
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 12
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M167V01 M167102 Auditorías Enerxéticas e Certificación Enerxética OB 6
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 25
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 29
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 67
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
309110V01 309110513 Xestión da enerxía térmica OP 0.0
V04M155V01 M155103 Auditoría Enerxética OB 0.0
V09M148V01 M148306 Xestión de Recursos Enerxéticos OB 32
V09M148V01 M148112 Eficiencia Térmica e Coxeración OP 48
V09G290V01 G290706 Xestión da enerxía térmica OP 80
V12G330V01 G330305 Termodinámica e transmisión de calor OB 18

2019/2020

Deseño e análise dunha instalación xeotérmica para climatización e ACS nunha vivenda plurifamilar - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Cálculo, redución e compensación da pegada de carbono dunha explotación gandeira intensiva. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento e programación dun sistema para a captura e dixitalización de cores empregando o sensor TCS34725 GY-33 - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise de datos, monitorización e cálculo de parámetros de eficiencia da Biblioteca da Facultade de Ciencias do Mar e Bioloxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise da demanda de calefacción de diferentes tipoloxías construtivas en Galicia segundo o novo Código Técnico da Edificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de execución e simulación en MATLAB/Simulink dun aparcamento solar fotovoltaico de autoconsumo na Escola de Enxeñaría Industrial da Universidade de Vigo. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

Estudo da estratificación do aire e medición con termografía para o estudo do confort térmico: aplicación á Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio e desarrollo dun plan de mantemento a medida para un parque eólico - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de sistemas de predición meteorolóxica para o estudo do funcionamento de bombas de calor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Automatización e procesado de datos de estacións meteorolóxicas para xeración de arquivos climáticos. Aplicación a simulacions térmicas de edificios. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Auditoría integral nunha industria de fabricación de plásticos galvanizado - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Monitor intelixente de consumo eléctrico baseado en Arduino - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Monitorización de cargas térmicas mediante placa de hardware libre - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise ambiental dun edificio monumental en Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de infiltracións mediante a análise de índices de CO2 en vivendas históricas de Santiago de Compostela - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Simulación do deseño e dimensionamento dun sistema de captación xeotérmico mediante bomba de calor nunha escola de educación infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Ferramenta para o cálculo de cargas e demandas térmicas de vivendas unifamiliares. Exemplo e aplicación a instalación xeotérmica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Diseño e validación experimental dunha cociña mellorada en Nikki - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Análise de rendibilidade e eficiencia de instalacións térmicas en un edificio de vivendas aloxado en diferentes cidades de Galicia. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo de optimización enerxética dunha empresa de frío industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e deseño do sistema de iluminación interior na Facultade de Psicoloxía da UCM - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dun sistema de baixo custo mediante Arduino para medidas de iluminación en alumado exterior - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenrolo dun sistema de adquisición de consumos eléctricos mediante microcontrolador Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto para a instalación de AQS por enerxía solar térmica nunha vivenda unifamiliar. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Simulación e dimensionamento dun campo de captación xeotérmica para unha gardería. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Calibración do modelo da biblioteca de Ciencias mediante software de simulación paramétrica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo e proxecto para a mellora do proceso de regasificación do GNL mediante software matemático - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Emprego do programa informático E.E.D. para o cálculo e análise dun campo de captación xeotérmica para a Escola de Enxeñaría de Minas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Certificación enerxética e analise de mellora dunha vivenda unifamiliar situada na provincia de Pontevedra - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudio de implantación dunha central de coxeneración para conxunto de edificios de vivendas situado en Vigo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Simulación dunha instalación de calefacción por chan radiante e caldeira de biomasa en edificio residencial emprazado en Nigrán - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo enerxético e análise de posible melloras na escola infantil calefactada con bomba de calor xeotérmica mediante software de simulación dinámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Calificación e mellora da eficiencia enerxética dunha vivenda unifamiliar - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de Mellora da Eficiencia Enerxética, Confort e Sustentabilida do Insituto de Ensinanza Secundaria Illa de Arousa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise enerxético e acondicionamento de centro educativo mediante software de simulación dinámica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Secretario/a en Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos ( Desde 29/09/2018 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Desde 29/06/2018 )