Raúl Iglesias Blanco

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 12
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 10
V02M102V03 M102113 Patoloxía en acuicultura OB 10
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 10
V11M085V02 M085104 Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies. OB 3
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 28
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 12
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02M102V03 M102113 Patoloxía en acuicultura OB 10
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02M074V01 M074301 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M074V01 M074302 Prácticas Externas OB 0.0
V11M085V02 M085104 Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies. OB 3
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 11
V02M074V01 M074301 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M074V01 M074302 Prácticas Externas OB 0.0
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 11
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V11M085V01 M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies OB 5
V02M074V01 M074202 Auditoría de Empresas Biotecnolóxicas OB 0.0
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02M074V01 M074203 Aspectos Legais e Éticos en Biotecnoloxía OB 0.0
V02M074V01 M074301 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M074V01 M074302 Prácticas Externas OB 0.0
V02M074V01 M074206 Biotecnoloxía Animal OP 0.0
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 6
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 40
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M098V01 M098301 Prácticas Externas OB 0.0
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 0.0
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 11
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
302111V01 302111822 Parasitoloxía aplicada OP 0.0
V11M085V01 M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies OB 5
V02M098V01 M098301 Prácticas Externas OB 0.0
V02M098V01 M098302 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V02M098V01 M098209 Pesquería e Explotación de derivados da Pesca OP 8
V02M102V01 M102208 Enfermidades en Peixes OP 11
V02M074V01 M074205 Análise de Alimentos, Seguridade Alimentaria e Trazabilidade OP 5
V02G030V01 G030901 Análise e diagnóstico agroalimentario OP 28
V02G030V01 G030903 Análise e diagnóstico clínico OP 16

Tutorías presenciales concertadas

El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

2020/2021

Variación espazo-temporal na dieta das marsopas (Phocoena phocoena) de Holanda e Dinamarca - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Detección, cultivo in vitro e bioloxía de Alloionema appendiculatum Schneider, 1859, nematodo parasito de gasterópodos terrestres - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Análise parasitolóxica das feces de cans do municipio de Redondela: implicacións para a saúde pública. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Elaboración dun catálogo identificativo de individuos de arroaz boto, Grampus griseus, (G. Cuvier, 1812), en Terceira, Azores - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo parasitolóxico do caracol Cornu apersum maximum (Taylor, 1883) baixo condicións de explotación semiextensiva - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Avaliación do efecto de distintos desinfectantes sobre o perfil microbiolóxico do alimento vivo de larvas de peixes mariños. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Intervención dos fenilpropanoides da parede celular do millo na resistencia ao taladro. Novas aproximacións. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Parasitos de importancia sanitaria e económica en cabala (Scomber scombrus Linnaeus, 1758) e xarda (S. colias Gmelin, 1789). - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Estudo da diversidade bacteriana con potencial de acción antimicrobiana presente en mostras de solos naturais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Valoración de diferentes métodos para a detección do mixozoo Kudoa en musculatura de peixes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Efecto de inhibidores de desacetilasas de histonas e axentes que alteran a metilación do DNA sobre a capacidade embrioxénica no xénero Camellia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Nematodos anisákidos en pescado de baixura: Valoración do risco potencial asociado ó seu consumo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estudo in vitro do potencial biofiltrador dos bivalvos como estratexia para reducir a presencia de formas parasitarias infectivas na acuicultura. - Trabal...
Caracterización termofísica de mesturas de microalgas para o seu posible uso en dermatoloxía - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Efecto da auranofina e das nanopartíclas de prata sobre o ciliado Philasterides dicentrarchi, axente causal da escuticociliatosis do rodaballo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Técnica de CO2 supercrítico para a esterilización de biomateriais - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Detección de parásitos de importancia sanitaria e comercial en peixe sapo branco (Lophius piscatorius) mediante diferentes técnicas. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Variabilidade espazo-temporal do metabolismo da biomasa eo zooplancton nas augas costeiras do Mediterráneo español - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estudo da neoplasia diseminada na especie Venus verrucosa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Aplicacións ambientais da biotecnoloxía amarela - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Oceanografía e Lingulodinium polyedrum na ría de Ares-Betanzos dende 1933 ata 2015 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Estratexias para o incremento da capacidade embrioxénica da vide (Vitis vinifera L. cv Mencía) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise de parasitos de importancia clínica e comercial no bocarte europeo (Engraulis encrasicolus) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2014/2015

Parasitos de importancia económico-sanitaria en produtos da pesca - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Manipulación de alimentos: elaboración de fichas-guía para o control dos principais patóxenos de transmisión alimentaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A contaminación por parasitos zoonóticos de orixe canina en parques públicos do Concello de Vigo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
ANÁLISE DE PARASITOS DO CARACOL Helix aspersa NUNHA EXPLOTACIÓN DE HELICICULTURA DE GALICIA - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

Cargos académicos

Delegado/a en Escola Universitaria de Enfermaría (Povisa) ( Desde 01/07/2018 )

Profesorado doutor con vinculación permanente en Claustro Universitario ( Desde 29/06/2018 )