Rubén González Rodríguez

Profesor/a axudante doutor/a

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 10
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 36
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 45
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 34
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05M138V01 M138105 Compensación das Desigualdades na Educación OB 10
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042203 A Mediación como Medio de Solución de Conflitos con Menores OB 8
V08M042V01 M042202 A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social OB 4
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 98
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 12
O05G220V01 G220991 Traballo de Fin de Grao OB 14
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O05G220V01 G220505 Traballo social individual e familiar OB 30
O05G220V01 G220701 Prácticas externas: Practicum OB 0.0
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 45
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 60
O05G220V01 G220304 Servizos sociais especializados I OB 40
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O05G220V01 G220205 Organización dos servizos sociais OB 60
O05G220V01 G220504 Proceso de planificación en traballo social OB 0.0
O05G220V01 G220605 Xestión de organizacións de benestar social OB 15
O05G220V01 G220906 Traballo social e mediación OP 45
O05G220V01 G220405 Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 30
O05G220V01 G220104 Fundamentos dos servizos sociais OB 0.0
O05G220V01 G220105 Introdución ao traballo social OB 0.0

2019/2020

A realidade da soidade das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Estereotipos e prexuízos cara persoas con discapacidade. Progresos e retrocesos na súa inclusión social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Intervención Social con Familias, Infancia e Adolescencia: Estudo comparativo dos diferentes instrumentos para a valoración da gravidade das situacións de desprotección na infancia e adolescencia existentes no Estado español - Traballo Fin de Máster...
Cansancio emocional e autoestima en estudantes de Traballo Social e Educación Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Protocolos de intervención das Comunidades Autónomas ante o consumo de tóxicos nas mulleres xestantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Está garantida a educación emocional na formación das estudantes do grao en Traballo Social? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A síndrome de Burnout nos profesionais dos servizos sociais na provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Centros e programas para a atención da infancia. Atención á diversidade nos programas de acollemento residencial. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Sobrecarga, depresión e ansiedade nas persoas coidadoras informais de persoas en situación de dependencia que acoden a centros de día da provincia de Ourense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Aspectos éticos e formativos da asistencia persoal en España - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Impacto dun diagnóstico de TEA nas familias: repercusión na súa calidade de vida. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Custodia Compartida de mutuo acordo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Persoas con diversidade funcional mental: Están os seus dereitos sexuais garantidos? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pelizaeus-Merzbacher estudo de caso - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A sobrecarga dos/das coidadores/as informais das persoas enfermas de alzhéimer e outras demencias - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A síndrome de burnout en profesionais que prestan atención a persoas con dependencia institucionalizadas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Violencia de xénero: Efectos na saúde das mulleres. Análise e atención profesional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Relacións sociais do maior institucionalizado. Análise do centro: DomusVi Chantada. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Estudo sobre os dispositivos de saúde mental na provincia de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"Sobrecarga e outros determinantes asociados o coidado" - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Traballo social e terapia asistida con cabalos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A IMAXE SOCIAL DA DISCAPACIDADE: Análise da percepción da discapacidade dos usuarios e traballadores da Asociación Aixiña. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Estigma en Saúde Mental no alumnado do Grao en Traballo Social - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
"Un paso máis cara a autoxestión dixital" Proxecto para a autonomía e a inclusión das persoas maiores - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007