Vicerrectorado de Internacionalización

Maribel del Pozo Triviño, vicerreitora de Internacionalización

 

Maribel del Pozo Triviño é licenciada en Filoloxía Hispánica pola National University of Ireland (homologado polo MEC) e licenciada e doutora en Tradución e Interpretación pola Universidade de Vigo. É tradutora-intérprete xurada cunha longa traxectoria profesional no ensino de linguas e na tradución e interpretación. É profesora titular da Universidade de Vigo na Facultade de Filoloxía e Tradución onde foi vicedecana de Relacións Internacionais (2015-2020) e enlace de Igualdade (2015-2022).

Imparte docencia de grao e de posgrao, tanto en España como no estranxeiro (UAB, UAH, UJI, UPC, UGhent etc.). Dirixe o Grupo de Innovación Docente «LINKTERPRETING. Enseñar desde os dereitos humanos» e é a coordinadora do portal LINKTERPRETING. Dirixe varias teses de doutoramento e numerosos TFG e TFM, tanto na Univesidade de Vigo como noutras universidades españolas e estranxeiras.

Ten dous sexenios de investigación e un de transferencia e conta con numerosas publicacións sobre tradución xurídica, interpretación nos servizos públicos, igualdade e violencia de xénero. 

Dirixiu varios proxectos, tanto europeos (SOS-VICS) como de cooperación ao desenvolvemento (MELINCO) e, na actualidade, é representante da Universidade de Vigo e membro da Xunta Directiva da Asociación de Universidades del Estado Español con Titulaciones Oficiales en Traducción e Interpretación (AUnETI) e asesora do Ministerio de Xustiza, ademais de colaborar con diversas entidades sociais para mellorar a comunicación con persoas con barreiras lingüísticas e culturais. 

Patricia González Piñeiro
Secretaría
+34 986 813 587
internacional@uvigo.gal

 

  • El fomento y el diseño de las estrategias y políticas para las relaciones internacionales y la cooperación internacional.
  • La representación institucional en foros y en eventos internacionales.
  • La firma de acuerdos, convenios y protocolos relacionados con la actividad internacional de la Universidad de Vigo, cuando así sea considerado oportuno por el rector.
  • El diseño, planificación y gestión de los programas internacionales de movilidad e intercambio.
  • La propuesta, formalización y contratación de redes y proyectos internacionales de difusión científica, en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación.
  • La propuesta, formalización y contratación de redes y proyectos internacionales de cooperación.
  • Las tareas relacionadas con la participación en la Universidad Europea ATHENA.
  • La puesta en marcha de iniciativas relativas a las competencias lingüísticas del estudiantado, excepto las relativas a la lengua gallega.
  • Las referidas a la convocatoria de bolsas propias en el ámbito de las competencias delegadas en los puntos anteriores y sus procedimientos derivados.

 

Agenda

 

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 587
internacional@uvigo.gal