Bolsas Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

UVigo - Emprego 05/11/2019

Convoca

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ministerio de Cultura e Deporte

Requisitos

Calquera persoa que estea en posesión dos títulos académicos oficiais que se indican en cada unha das clases de bolsa ou ben de títulos estranxeiros equivalentes homologados polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes. As persoas nacionais de estados cunha lingua oficial distinta do español deberán acreditar documentalmente un perfecto dominio, falado e escrito, deste idioma.

Bolsas

  • De investigación no Departamento de Coleccións (1)
  • De investigación no Departamento de Exposicións (2)
  • De coordinación-formación no Departamento de Prensa (2)
  • De coordinación-formación no Departamento de Exposicións (1)
  • De coordinación-formación no Departamento de Coleccións (1)
  • De coordinación-formación no Departamento de Desenvolvemento Estratéxico e de Negocio (3)
  • De formación museística no Departamento de Exposicións (1)
  • De formación en restauración, especialidade pintura, no Departamento de Conservación y Restauración (1)
  • De formación en biblioteconomía e documentación na Biblioteca e Centro de Documentación (1)
  • De formación no Departamento de Desenvolvemento Estratéxico e de Negocio (1)

Descrición

O importe global das 14 bolsas ascende a 283.000 euros. As contías individuais de cada bolsa especifícanse no anexo I da convocatoria e a súa duración será de doce meses.

Información e solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o 8 de novembro de 2019.

Máis información aquí.