Oferta de emprego do ITMATI

Contrato coma Business Development Manager

UVigo - Emprego 30/05/2019

Referencia da oferta

ITMATI-OT-10/2019.

Descrición do posto

Un contrato por obra e servizo coma Business Development Manager para a Unidade de Transferencia da Ciencia e da Tecnoloxía Matemática á Industria de ITMATI.

Perfís das candidaturas

Persoas que obtivesen unha licenciatura, enxeñaría, grao ou máster, con formación específica en desenvolvemento de negocio. Valoraranse coñecementos de inglés.

Ofrécese

  • Retribución bruta mensual: 1457,00 € - 2200,00 € en 12 pagas en función dos méritos e da produtividade por obxectivos alcanzados.
  • Data de inicio: segunda quincena de xuño de 2019.
  • Data estimada de fin de contrato: novembro de 2019.
  • Lugar de traballo: Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial (ITMATI), Campus Vida, Santiago de Compostela.

Prazo de inscrición

Ata o 10 de xuño ás 23.59 horas.
 

Máis información aquí.