Oposicións ao Corpo de Mestres/as

UVigo - Emprego 09/04/2019

O Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca procedementos selectivos para cubrir 194 prazas do Corpo de Mestres/as para centros docentes do seu ámbito territorial; 141 derivan da taxa adicional de estabilización e 53 da taxa de reposición.

Requisitos

  • Posuír o título de mestre/a ou de graduado/a correspondente ou estar en condicións de obtelo na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Prazo de presentación de solicitudes

Ata o 8 de maio de 2019.

Máis información no BOE 5 de abril 2019.