Prácticas na Axencia Ferroviaria Europea

UVigo - Emprego 11/05/2020

Prácticas para persoas tituladas

A Axencia Ferroviaria Europea (ERA) ofrece prácticas dirixidas a mozos e mozas con título universitario. 

As candidaturas deben ter bo coñecemento de ao menos dous idiomas oficiais da UE e será imprescindible que un deles sexa o inglés.

Condicións das prácticas

A duración é de 10 meses a partir do 1 de setembro (este prazo podería posporse dependendo das medidas restritivas da  COVID-19).

A contía mensual é de 1299,89 €, ademais dun importe de gastos de viaxe.

As prácticas desenvolveranse nas oficinas da ERA en Valenciennes, no norte de Francia, 

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 31 de maio de 2020

Prácticas para o estudantado

A ERA ofrece tamén un programa de prácticas dirixida ao estudantado que estea a cursar unha titulación cuxo plan de estudos inclúa un período de prácticas. A duración destas prácticas é de máximo dous meses.

As solicitudes pódense presentar en calquera momento.

Máis información aquí.