Prácticas en customer care

Portugal

UVigo - Emprego 28/05/2019

Que ofrece a empresa?

  • Unha praza de prácticas do Programa bridge en Endesa.
  • Bolsa de 900,00 € brutos mensuais.
  • Horario: 8 h diarias en xornada intensiva.
  • Lugar de traballo: Matosinhos.

Que perfil busca?

  • Estudantes universitarios/as de grao sen realizaren o TFG/PFC ou titulados/as universitario/as de grao ou programas previos á reforma de Boloña en Enxeñaría Informática ou ADE.
  • Nivel C1 de portugués.
  • Alto nivel de coñecemento de programas do paquete Microsoft Office, tal como o Excel e o PowerPoint.

Máis información aquí.