Prácticas no Parlamento Europeo. Bolsas Schuman

UVigo - Emprego 28/10/2019

O Parlamento Europeo publicou nos últimos anos a súa maior oferta de prácticas para mozos e mozas de Europa. As ditas prácticas poden realizarse en diferentes lugares da xeografía europea, aínda que a maioría se concentran en Bruxelas. O ámbito das prácticas tamén é moi variado, cun maior número de prazas no campo da comunicación.

Cada práctica require certas condicións, pero son requisitos xerais:

  • Ser maior de idade.
  • Ter un título universitario.
  • Non ter traballado nunha institución europea durante máis de dous meses. 
  • Non ter gozado dunha visita de estudo de máis de seis meses.
  • Dominar a lingua requirida en cada caso.

Ademais, ao realizar a solicitude, deberase achegar o CV en formato EuroPass e unha carta de motivación.

Datas dos períodos de prácticas e prazos para recibir os formularios de solicitude

  • Prazo de solicitude do período de prácticas do 1 de outubro ao 28 de febreiro 28/29: 1 de xuño ao 30 de xuño.
  • Prazo de solicitude para o período de prácticas do 1 de marzo ao 31 de xullo: 1 de novembro - 30 de novembro.

As candidaturas poden presentar solicitudes para tres ofertas de bolsa por período.

Máis información na páxina de ofertas de prácticas do Parlamento Europeo.