Prácticas en Regulador e Antitruste

Portugal

UVigo - Emprego 28/05/2019

Que ofrece a empresa?

  • Unha praza de prácticas do Programa Bridge en Endesa.
  • Bolsa de 900,00 € brutos mensuais.
  • Horario: 8 h diarias en xornada intensiva.
  • Lugar de traballo: Paço de Arcos.

Que perfil busca?

  • Estudantes universitarios/as de grao sen realizaren o TFG/PFC ou titulados/as universitario/as de grao ou programas previos á reforma de Boloña en Economía ou en Xestión e Administración Pública.
  • Nivel C1 de portugués.
  • Coñecemento do modo de funcionamento dos sectores de electricidade e gas natural, respectiva regulamentación e lexislación (factor preferencial).
  • Outros idiomas: español, inglés.

Máis información: aquí.