Facultade de Ciencias

Equipo de goberno

Decano/a

Gil Garrote Velasco

Secretario/a de Facultade

María José Pérez Álvarez

Vicedecano/a

Sidonia Martínez Suárez
Juan Carlos Nóvoa Muñoz
Elena Martínez Carballo

Localización

Edificio Politécnico, Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Código do centro

101