Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Equipo de goberno

Decano/a

Miguel Ángel Crespo Domínguez

Secretario/a de Facultade

Raquel Díaz Vázquez

Vicedecano/a

María del Rocío Rodríguez Daponte
María Jesús Fernández Arias
Fernando Comesaña Benavides

Localización

Campus Universitario Lagoas-Marcosende
CP: 36310
Vigo

Código do centro

303