Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

Equipo de goberno

Decano/a

Emma Torres Romay

Secretario/a de Facultade

Soraya Rodriguez Losada

Vicedecano/a

Jose Pita Castelo
Constantino Cordal Rodríguez
Paulino Emilio Pérez Feijoo
Vicente Badenes Plá

Localización

Campus A Xunqueira, s/n
CP: 36005
Pontevedra

Código do centro

204