Facultade de Fisioterapia

Equipo de goberno

Decano/a

María Mercedes Soto González

Secretario/a de Facultade

María del Rocío Abalo Núñez

Vicedecano/a

Iria Da Cuña Carrera

Localización

Campus A Xunqueira, s/n
CP: 36005
Pontevedra

Código do centro

205