Facultade de Relacións Internacionais

Equipo de goberno

Decano/a

Laura Carballo Piñeiro

Secretario/a de Facultade

Laura Movilla Pateiro

Vicedecano/a

Elena De Prada Creo

Localización

Campus Universitario As Lagoas s/n
CP: 32004
Ourense

Código do centro

108