Análise e intervención psicosocioeducativa

Equipo de goberno

Director/a

José María Failde Garrido

Secretario/a

Yolanda Rodríguez Castro

Localización

Fac. Ciencias da Educación Campus As Lagoas
CP: 32005
Ourense

Código do departamento

D00x01