Análise e intervención psicosocioeducativa

Equipo de goberno

Director/a

José María Failde Garrido

Secretario/a

Yolanda Rodríguez Castro

Localización

Fac. Ciencias da Educación Campus As Lagoas
CP: 32005
Ourense

Código do departamento

D00x01

  Antropoloxía social

  Metodoloxía de ccas. do comportamento

  Personalidade,eval.e trat. psicolóxicos

  Psicobioloxía

  Psicoloxía básica

  Psicoloxía social

  Teoría e historia da educación

  Traballo social e servicios sociais