Programa de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Carlos Hervés Beloso

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

5601126
 • Luis Carlos Sánchez Martínez

  Nome: Influencia da propiedade na xestión de equipos de fútbol europeos
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso, Patricio Sánchez Fernández

 • Marina Zavertiaeva

  Nome: CARACTERÍSTICAS PERSOAIS DOS DIRECTIVOS E POLÍTICA FINANCEIRA DAS EMPRESAS
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso, Felix Javier López Iturriaga

 • Luís António Gomes de Almeida

  Nome: ENSAYOS EN FINANZAS
  Data de lectura:
  Directores:

  Carlos Hervés Beloso

 • Marko Crnogorac

  Nome: Fiscal issues in former Yugoslavian countries
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Santiago Lago Peñas

 • Carlos Groba Presa

  Nome: Ensaios en optimización loxística: Algoritmos e Teoría de Xogos para resolver o Problema do viaxeiro en escenarios dinámicos
  Data de lectura:
  Directores:

  Xosé Henrique Vázquez Vicente, Antonio Sartal Rodríguez

 • Cristina del Castillo Feito

  Nome: Relacións entre lexitimidade, reputación e imaxe na Universidade Pública
  Data de lectura:
  Directores:

  Encarnación González Vázquez, Alicia Cándida Blanco González

 • Fernando António de Oliveira Tavares

  Nome: Albergues e hoteis boutique. Análise de factores de selección na cidade de Oporto
  Data de lectura:
  Directores:

  José Antonio Fraiz Brea

 • Bozidar Vlacic

  Nome: O papel do razoamento cognitivo do directivo na toma de decisións sobre internacionalización de pequenas empresas
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Miguel González Loureiro

 • Elena Shakina

  Nome: ESTRATEXIA DAS EMPRESAS RESPECTO O INVESTIMENTO EN INTANXIBLES
  Data de lectura:
  Directores:

  Ángel Antonio Barajas Alonso

Descrición

O Programa de Doutoramento en Análise Económica e Estratexia Empresarial, regulado polo R.D. 99/2011, integra a investigadores das distintas áreas de Economía e de Empresa das Facultades de Ciencias Económicas e Empresariais das Universidades de Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, que realizan investigación de calidade contrastada polas súas publicacións en revistas científicas de prestixio internacional.
O obxectivo do Programa é formar investigadores que poidan utilizar con rigor modelos económicos de manexar datos empíricos con técnicas econométricas contrastadas que permitan abordar problemas teóricos ou prácticos e publicar as súas conclusións en revistas académicas de relevancia internacional.
O Programa conta con investigadores con experiencia contrastada en distintos campos da economía e das ciencias empresariais como son, por exemplo: economía medioambiental e dos recursos naturais, comportamiento estratéxico e teoría de xogos, economía industrial e da información, economía da saúde e análise das políticas económicas, análise macroeconómico, métodos cuantitativos, análise económico financeiro, innovación, xestión de operacións, recursos humanos, organización e estratexia da empresa, comercialización e investigación de mercados, turismo, economía espacial e rexional, desigualdade y economía de xénero o historia económica.
Os investigadores involucrados neste Programa de Doutoramento están integrados en grupos de investigación de referencia do Sistema Universitario de Galicia ou noutros grupos de investigación que acadan financiamento en distintas convocatorias competitivas nacionales ou europeas.

Ano comezo impartición: 2014
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 18

 • Economía medioambiental e dos recursos naturais
 • Comportamiento estratéxico e teoría de xogos
 • Economía industrial e da información
 • Economía da saúde e da familia
 • Análise das políticas económicas
 • Análise macroeconómico dinámico
 • Métodos cuantitativos
 • Análise económico financeiro
 • Organización e estratexia da empresa
 • Economía espacial, urbana, regional e internacional
 • Desigualdade e economía de xénero
 • Historia económica
 • Comercialización e investigación de mercados

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.