Programa de Doutoramento en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Dereito

Coordinación do título

José Eugenio López Periago

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

  • Joaquim José Barreira de Jesus

   Nome: Avaliación do comportamento das especies ibéricas de peixes de auga doce, en resposta aos estímulos acústicos e luminosos, e a súa contribución ao desenvolvemento dunha barreira comportamental para peixes
   Data de lectura:
   Directores:

   AMÍLCAR ANTÓNIO TEIGA TEIXEIRA, Rui Vitor Cortes

  • Ana Maria Moutinho Ferreira

   Nome: Turismo literario en Porto: avaliación do seu potencial a partir da figura de Camilo Castelo Branco
   Data de lectura:
   Directores:

   María Elisa Alén González, Pedro Manuel Da Costa Liberato

  • Faïçal Ndaïrou

   Nome: Modelado matemático de certas enfermidades relacionadas coa auga
   Data de lectura:
   Directores:

   Iván Carlos Area Carracedo, Delfim Fernando Marado Torres

  • Maria Carlos da Silva Pinto Lopes

   Nome: Relación entre Turismo e Calidade de Vida no Turismo Senior. Avaliación na Eurorrexión
   Data de lectura:
   Directores:

   María Elisa Alén González, Dália Filipa Veloso de Azevedo Liberato

  • Coral Salvador Gimeno

   Nome: Os efectos das secas na mortalidade diaria na Península Ibérica: riscos e vulnerabilidade
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Raquel Olalla Nieto Muñiz, Cristina Linares Gil

  • Iago Algarra Cajide

   Nome: Transporte de humidade asociado a ríos atmosféricos e jets de niveis baixos a escala global
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luís Gimeno Presa, Raquel Olalla Nieto Muñiz

  Descrición

  El Programa de Doctorado Agua, Sostenibilidad y Desarrollo se enmarca como una de las líneas de orientación estatégica
  del Campus del Agua (Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 21 de noviembre de 2013, por el que se
  autoriza el inicio del proceso de especialización de la Universidade de Vigo, del Campus da Auga en el Campus de
  Ourense y Protocolo de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Universidade de Vigo para la implantación y desarrollo
  del Plan Estratégico, de 14 de marzo de 2014).
  El objetivo general es elaborar un programa que tenga en cuenta las seis áreas de especialización del Campus del
  Agua ¿Gestión del agua, Innovación social y educativa, medio ambiente, TIC, Turismo-patrimonio cultural y alimentación,
  aglutinadas en tres bloques temáticos (Agua, sostenibilidad y desarrollo)- con la colaboración multidisciplinar de
  todas las Escuelas y Facultades que aglutinan el know-how desarrollado en el Campus.
  Dicha sinergia tiene como finalidad un incremento del número de doctorados altamente cualificados, de la calidad de
  las publicaciones científicas y en la actividad de postgrado de carácter especializado.
  Asimismo, constituye una oportunidad para superar las debilidades del Campus y potenciar sus fortalezas. Se concibe
  como un programa capaz de ofrecer una formación avanzada y de elevada calidad en temáticas propias del Campus
  Auga y que le permitirá establecerse como un lider en el marco de la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal.

  Ano comezo impartición: 2017
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 25

  • Réxime xurídico da auga
  • Calidade da auga e os seus ecosistemas
  • Investigación e aplicacións das augas e augas termais
  • Turismo, patrimonio cultural e auga
  • Réxime xurídico do medio ambiente e a súa sustentabilidade
  • Produción primaria sostible
  • Xestión sostible
  • O cambio clímático e os recursos hídricos
  • Dereito, TIC ou desenvolvemento
  • Alimentación e desenvolvemento
  • Desenvolvemento turístico asociado ao patrimonio e a saúde

  Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos

  Innovación e investigación didáctica

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.