Programa de Doutoramento en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Dereito

Coordinación do título

Raquel Olalla Nieto Muñiz

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense

Código RUCT

  • Ana Catarina Redondo Gonçalves

   Nome: Variabilidade de fenómenos meteorolóxicos extremos e influencia no sector das enerxías renovables na Península Ibérica: enerxía eólica
   Data de lectura:
   Directores:

   MARGARIDA DA CONCEIÇÃO RASTEIRO MAGANO LOPES RODRIGUES LIBERATO, Raquel Olalla Nieto Muñiz

  • Iván Martínez Estévez

   Nome: Acoplamento entre DualSPHysics e librarías de multifísica: implementación, validación e aplicacións reais de enxeñería
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Manuel Domínguez Alonso, Alejandro Jacobo Cabrera Crespo

  • José Carlos Fernández Alvarez

   Nome: Cambios futuros na humidade atmosférica e no campo de vento mediante simulacións numéricas: Implicacións para o transporte de humidade e a enerxía eólica.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Raquel Olalla Nieto Muñiz, Luís Gimeno Presa

  • Nuno Filipe Alves Jorge

   Nome: Tratamento de augas residuais do viño mediante coagulación-floculação e Procesos de Oxidación Avanzados (AOPs): reutilización de auga e sustentabilidade para adegas.
   Data de lectura:
   Directores:

   José Alcides Peres Silvestre, Marco Lucas Sousa

  • Albenis Pérez Alarcón

   Nome: Modelización do transporte de humidade asociado a ciclóns tropicais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luís Gimeno Presa, Raquel Olalla Nieto Muñiz

  • Iván Costa Trigo

   Nome: Aplicación da economía circular no ciclo produtivo da castaña
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Manuel Domínguez González, Ana María Torrado Agrasar, Nelson Pérez Guerra

  • Gilvan Luiz Hansen .

   Nome: DO IMPERIO ROMANO AOS ESCENARIOS CONTEMPORÁNEOS: O SIGNIFICADO ESTRATÉXICO DA AUGA E DO MEDIOAMBIENTE NO PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
   Data de lectura:
   Directores:

   Guillermo Suárez Blázquez

  • Yves Guemo Tefo

   Nome: Polinomios ortogonais en varias variábeis sobre redes non uniformes
   Data de lectura:
   Directores:

   Iván Carlos Area Carracedo, Mama Foupouagnigni

  • Lorena González Paz

   Nome: Ecoloxía e taxonomía das diatomeas bentónicas en ecosistemas acuáticos continentais
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Isabel María Pardo Gamundi, Cristina Delgado Núñez

  • Joaquim José Barreira de Jesus

   Nome: Avaliación do comportamento das especies ibéricas de peixes de auga doce, en resposta aos estímulos acústicos e luminosos, e a súa contribución ao desenvolvemento dunha barreira comportamental para peixes
   Data de lectura:
   Directores:

   AMÍLCAR ANTÓNIO TEIGA TEIXEIRA, Rui Vitor Cortes

  • Ana Maria Moutinho Ferreira

   Nome: Turismo literario en Porto: avaliación do seu potencial a partir da figura de Camilo Castelo Branco
   Data de lectura:
   Directores:

   María Elisa Alén González, Pedro Manuel Da Costa Liberato

  • Faïçal Ndaïrou

   Nome: Modelado matemático de certas enfermidades relacionadas coa auga
   Data de lectura:
   Directores:

   Iván Carlos Area Carracedo, Delfim Fernando Marado Torres

  • Maria Carlos da Silva Pinto Lopes

   Nome: Relación entre Turismo e Calidade de Vida no Turismo Senior. Avaliación na Eurorrexión
   Data de lectura:
   Directores:

   María Elisa Alén González, Dália Filipa Veloso de Azevedo Liberato

  • Coral Salvador Gimeno

   Nome: Os efectos das secas na mortalidade diaria na Península Ibérica: riscos e vulnerabilidade
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Raquel Olalla Nieto Muñiz, Cristina Linares Gil

  • Iago Algarra Cajide

   Nome: Transporte de humidade asociado a ríos atmosféricos e jets de niveis baixos a escala global
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Luís Gimeno Presa, Raquel Olalla Nieto Muñiz

  Descrición

  El Programa de Doctorado Agua, Sostenibilidad y Desarrollo se enmarca como una de las líneas de orientación estatégica
  del Campus del Agua (Acuerdo del Consello da Xunta de Galicia de 21 de noviembre de 2013, por el que se
  autoriza el inicio del proceso de especialización de la Universidade de Vigo, del Campus da Auga en el Campus de
  Ourense y Protocolo de colaboración entre la Xunta de Galicia y la Universidade de Vigo para la implantación y desarrollo
  del Plan Estratégico, de 14 de marzo de 2014).
  El objetivo general es elaborar un programa que tenga en cuenta las seis áreas de especialización del Campus del
  Agua ¿Gestión del agua, Innovación social y educativa, medio ambiente, TIC, Turismo-patrimonio cultural y alimentación,
  aglutinadas en tres bloques temáticos (Agua, sostenibilidad y desarrollo)- con la colaboración multidisciplinar de
  todas las Escuelas y Facultades que aglutinan el know-how desarrollado en el Campus.
  Dicha sinergia tiene como finalidad un incremento del número de doctorados altamente cualificados, de la calidad de
  las publicaciones científicas y en la actividad de postgrado de carácter especializado.
  Asimismo, constituye una oportunidad para superar las debilidades del Campus y potenciar sus fortalezas. Se concibe
  como un programa capaz de ofrecer una formación avanzada y de elevada calidad en temáticas propias del Campus
  Auga y que le permitirá establecerse como un lider en el marco de la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal.

  Ano comezo impartición: 2017
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 25

  • Réxime xurídico da auga
  • Calidade da auga e os seus ecosistemas
  • Investigación e aplicacións das augas e augas termais
  • Turismo, patrimonio cultural e auga
  • Réxime xurídico do medio ambiente e a súa sustentabilidade
  • Produción primaria sostible
  • Xestión sostible
  • O cambio climático e os recursos hídricos
  • Dereito, TIC ou desenvolvemento
  • Alimentación e desenvolvemento
  • Desenvolvemento turístico asociado ao patrimonio e a saúde

  Técnicas Cualitativas de Investigación e Análise de Datos

  Innovación e investigación didáctica

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.