Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Ciencias

Coordinación do título

Manuel Arias Estévez

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Ourense
 • Tania María Fernández Cruz

  Nome: ESTADO DE SAÚDE DA POBOACIÓN MATERNO-INFANTIL GALEGA EN BASE Á SÚA EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES AMBIENTAIS
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jesús Simal Gándara, Elena Martínez Carballo, , , Elena Martínez Carballo, Jesús Simal Gándara

 • Noelia Briz Cid

  Nome: Efectos dos funxicidas de nova xeración sobre o proteoma de lévedos fermentativos e o metaboloma fenólico con influencia na cor de viños tintos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Jesús Simal Gándara, Raquel Rial Otero

 • Thais Sieiro Sampedro

  Nome: Impacto dos funxicidas sobre o metabolismo dos lévedos vínicos e a súa implicación na biosíntese de compostos volátiles responsables do aroma
  Data de lectura:
  Directores:

  Jesús Simal Gándara, Carmen González Barreiro, Raquel Rial Otero

 • Mónica Costas Malvido

  Nome: Produción de biomasa probiótica e nisina por Lactococcus lactis subsp. lactis CECT 539
  Data de lectura:
  Directores:

  Ricardo Javier Bendaña Jácome, Nelson Pérez Guerra

 • Patricia Pérez Larrán

  Nome: Obtención de fraccións enriquecidas en compostos bioactivos a partir de extractos acuosos de Sargassum muticum
  Data de lectura:
  Directores:

  Herminia Domínguez González, Elena María Balboa Alfaya

 • Diego Soto Gómez

  Nome: Propiedades físicas do solo baixo diferentes manexos: unha análise mediante exploración por TAC, experimentos de transporte e caracterización dos saltos de presión.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Eugenio López Periago, Marcos Paradelo Pérez

 • Lucía López Hortas

  Nome: Hidrodifusión asistida con microondas e combinada coa gravidade (MHG): extracción e caracterización de compostos con propiedades antioxidantes
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  MARÍA DOLORES TORRES PÉREZ

 • Elena Domínguez Corral

  Nome: Valorización de materiais lignocelulósicos de rápido crecemento mediante esquemas de biorrefinería
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Gil Garrote Velasco, Aloia Romaní Pérez

 • Rubén Agregán Pérez

  Nome: Efecto do extracto de algas sobre a calidade dos produtos cárnicos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  José Manuel Lorenzo Rodríguez, Daniel José Franco Ruíz, Francisco Javier Carballo García

 • Francisco José Méndez Cid

  Nome: ESTUDO DO ENRANZAMENTO AUTOOXIDATIVO DALGUNHAS GRAXAS ANIMAIS: CORRELACIÓN E REPRESENTATIVIDADE DOS PARÉMETROS INDICADORES
  Data de lectura:
  Directores:

  Francisco Javier Carballo García, Sidonia Martínez Suárez

 • José Antonio Cortiñas Rodríguez

  Nome: Producción de variedades preferentes nas D.O. Ribeiro e Ribeira Sacra.
  Data de lectura:
  Directores:

  Francisco Javier Rodríguez Rajo, María Fernández González, María Jesús Aira Rodríguez

 • Ricardo Troncoso Recio

  Nome: Desenvolvemento de galletas enriquecidas con fitosterois e fortificadas con ferro e calcio vehiculados con hidrolizados de caseína.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Nelson Pérez Guerra, Ana María Torrado Agrasar

 • Camila Fraga González

  Nome: Epidemioloxia da esclerose múltiple na cidade de Ourense
  Data de lectura:
  Directores:

  Monserrat Míguez Bernárdez, JOSÉ MARÍA ÓSCAR PRIETO GONZÁLEZ, ,

 • María Tortosa Viqueira

  Nome: Respuesta ómica a la infección por Xanthomonas campestris pv. campestris en plantas de Brassica oleracea
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Pablo Velasco Pazos, Elena Cartea González

 • Lorena Lara Fernández

  Nome: Influencia de diferentes lévedos no aroma de viños e bebidas espirituosas
  Data de lectura:
  Directores:

  Ignacio Orriols Fernández, Pilar Blanco Camba

 • Marta María Pérez Martínez

  Nome: Análise de ciclo de vida de reutilización de equipos ofimáticos: estudo comparativo de distintas alternativas de aplicación industrial.
  Data de lectura:
  Directores:

  Benedicto Soto González

 • Noelia Flórez Fernández

  Nome: EXTRACCIÓN E PURIFICACIÓN DE COMPOSTOS BIOACTIVOS DE Sargassum muticum
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Herminia Domínguez González, María Jesús González Muñoz, Elena Falqué López

 • Luis Alfredo Espinoza Espinoza

  Nome: Formulación dun xeado de leite e castaña (Castanea sativa Miller) e valoración de alternativas para mellorar as súas características de salubridade
  Data de lectura:
  Directores:

  Francisco Javier Carballo García, Juan Antonio Centeno Domínguez

 • Alicia Pérez Paz

  Nome: Tratamento biolóxico de compostos fenílicos
  Data de lectura:
  Directores:

  José Manuel Domínguez González, Laura Vázquéz Araújo

 • Carla Daniela Gonçalves Lopes

  Nome: Deseño experimental, modelado cinético e análises de impactos ambientais en procesos de valorización de residuos/descartes pesqueiros
  Data de lectura:
  Directores:

  RICARDO ISAAC PÉREZ MARTÍN, Amaya Franco Uría

 • Susana Peleteiro Prieto

  Nome: Obtención de furanos empleando Líquidos Iónicos
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Juan Carlos Parajó Liñares

 • Iago Antonio Montoya Rodríguez

  Nome: Predición da influencia de moléculas anfifílicas sobre a dinámica interna en microemulsións baseadas en AOT mediante o uso de redes neuronais artificiais.
  Data de lectura:
  Directores:

  Juan Carlos Mejuto Fernández, Antonio Cid Samamed

 • Ramón Salgado Freiría

  Nome: Alteracións no eixo hipotalámico-hipofisario-adrenal inducidas pola exposición a sulfonato de perfluorooctano (PFOS) en rata macho adulta.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Anunciación Lafuente Giménez

 • Sergio López Doval

  Nome: Toxicidade do sulfonato de perfluorooctano (PFOS) no eixo hipotalámico-hipofisario-testicular en rata macho adulta.
  Data de lectura:
  Directores:

  María Anunciación Lafuente Giménez

 • Iria Rodríguez Vega

  Nome: Composición bioquímica da caste Mencía (Vitis vinífera L.) na D.O. Ribeira Sacra: Influencia do ?terroir? e adaptación ao cambio climático.
  Data de lectura:
  Directores:

  José Manuel García Queijeiro, Antón Masa Vázquez

Descrición

O Progama de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria, con Mención cara á Excelencia do Ministerio de Educación na súa última convocatoria, pretende formar Doutores que desenvolvan a súa actividade de I+D+i nos diversos elos da cadea alimentaria, desde a produción primaria de materias primas aos últimos avances en procesado ou biotecnoloxía, pasando pola calidade e a seguridade alimentaria, garantindo unha formación integral e multidisciplinar que permita aos egresados desenvolver e implementar novas tecnoloxía no sector agroalimentario, así como o desenvolvemento de novos produtos e/ou a valorización dos que actualmente existen no mercado. Ao finalizar o período de formación, o egresado será capaz de liderar e colaborar en actividades de de I+D+i cunha excelente preparación científica e madurez profesional, tanto no sector industrial como no ámbito da investigación.
Por todo iso, o Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria trata de egresar Doutores que lideren actividades e proxectos I+D+i do sector científico-profesional da alimentación:
• Investigación e desenvolvemento de novos procesos e estratexias na produción, elaboración e conservación de alimentos.
• Investigación e desenvolvemento de novas estratexias e procedementos que garantan a calidade e seguridade alimentarias.
• Investigación e desenvolvemento no binomio alimentación-saúde.

Ano comezo impartición: 2013
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 20

 • Elaboración de predicións sobre o contido de pole e alerxenos no aire
 • Determinación do estado fitosanitario dos cultivos e modelos predictivos de aplicación de tratamentos fitosanitarios
 • Influencia do cambio climático sobre os cultivos e especies autóctonas
 • Caracterización físico-química e organoléptica dos meles
 • Caracterización e identificación da orixe botánico dos meles
 • Refinería de biomasa vexetal
 • Produción e avaliación de antioxidantes naturais
 • Desenvolvemento de novos materiais a partir da biomasa vegetal
 • Obtención e avaliación de novos ingredientes funcionales
 • Valorización de biomasa vegetal
 • Desenvolvemento de novos procesos de extracción
 • Alimentos nutracéuticos
 • Produtos lácteos fermentados/madurados
 • Produtos cárnicos cru-curados
 • Caracterización e tipificación de diferentes Brassica spp. cultivadas en Galicia
 • Distribución de contaminantes químicos orgánicos agrícolas e ambientais na cadea de produción de alimentos
 • Caracterización e mellora da calidade sensorial(composición aromática) e funcional(perfil polifenólico) dos alimentos
 • Estudo da presenza, distribución e movilidad de metais pesados( Cu, Zn, Pb,Hg ) e pesticidas en chans
 • Estudo da calidade do auga e modelización de procesos hidrolóxicos en cuencas forestais
 • Termalismo y Geotermia
 • Revalorización de residuos agroalimentarios
 • Transporte de agroquímicos e elementos traza no sistema planta-auga-solo
 • Agroinformática y viticultura
 • Produción, purificación, caracterización e aplicación de enzimas microbianas de interese alimentario e ambiental
 • Produción e aplicación de bacterias lácticas probióticas e bacteriozinas
 • Aprovechamiento e valorización de materiais residuales e subproductos da industria alimentaria mediante procesos fermentativos
 • Coloides e Interfases
 • Interacción de modelos in vitro de membrana con compostos de interese biolóxico e tecnolóxico
 • Proteómica
 • Chemosensores
 • Seguridad alimentaria
 • Identificación e cuantificación de diversos produtos en diferentes matrices agroalimentarias
 • Seguridade alimentaria

O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.