Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfaces

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Química

Coordinación do título

Juan Pablo Hervés Beloso

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Quarato Monica

   Nome: Detección, identificación e cuantificación de nanopartículas metálicas en acuicultura mediante microscopía electrónica e dispersión Raman aumentada por superficie
   Data de lectura:
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Laura Rodríguez Lorenzo

  • Carlos Fernández Lodeiro

   Nome: Síntese e Caracterización de Nanopartículas Plasmónicas con Propiedades Catalíticas e Biosensoras Melloradas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

  • Ecem Tiryaki

   Nome: Compostos híbridos con nanopartículas plasmónicas ou magnéticas funcionais alongadas para aplicacións ambientais ou biomédicas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Verónica Salgueiriño Maceira

  • Andrea Mariño López

   Nome: Síntese e Aplicación de Nanoensamblaxes Plasmónicas de Alto Rendemento
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

  • Daniel García Lojo

   Nome: Ensamblaxes Plasmónicos de Ouro: Síntese, Caracterización e Aplicacions Sensóricas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Juan Pablo Hervés Beloso, Jorge Pérez Juste, Isabel Pastoriza Santos

  • Monisha Elumalai

   Nome: Biosensor de ADN baseado na detección óptica para control ambiental
   Data de lectura:
   Directores:

   Marta Prado Rodríguez, Joana Guerreiro Lara

  • Sergio Rodal Cedeira

   Nome: Diseño, síntese e caracterización de nanopartículas metálicas para catálise e detección
   Data de lectura:
   Directores:

   Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

  • Yoel Negrín Montecelo

   Nome: Deseño de nanohíbridos metal-semicondutor para aplicacións fotocatalíticas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Miguel Comesaña Hermo

  • Laura Marín Caba

   Nome: DESEÑO DE NANOESTRUCTURAS ASEMBLEADAS CON INTERACCIÓN CELULAR PARA APLICACIÓNS BIOMÉDICAS
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

  • Sarah de Marchi Lourenço

   Nome: Deseño e fabricación de biosensores plasmónicos nanoestructurados para deteción SERS
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

  • Óscar Ameneiro Prieto

   Nome: Sensores y Actuadores baseados en Nanocompostos de Nanotubos de Carbono
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte

  • María Josefa Freiría Gándara

   Nome: ESTRATEXIAS PARA A OPTIMIZACIÓN DA EFICACIA ANTIOXIDANTE EN EMULSIÓNS ALIMENTARIAS ENRIQUECIDAS CON OMEGA 3
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Carlos Daniel Bravo Díaz, Sonia Losada Barreiro

  • Verónica Montes García

   Nome: FABRICACIÓN E CARACTERIZACIÓN DE NOVOS MATERIAIS HÍBRIDOS BASADOS EN NANOPARTÍCULAS METÁLICAS PARA DETECCIÓN MEDIANTE SERS
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Isabel Pastoriza Santos, Jorge Pérez Juste

  Descrición

  O Doutoramento en “Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases” é un programa propio da Universidade de Vigo, adscrito á Facultade de Química. Este programa de doutoramento é continuación do que se impartiu ata 2012 e que obtivo a Mención de Excelencia no 2010. O programa de doutoramento realízase en colaboración co centro de investigación cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE) de San Sebastian. O obxecto desta colaboración é profundar no coñecemento dalgúns aspectos da nanociencia nos que os investigadores da Uvigo e do biomagune realizan investigacións complementarias.
  A ciencia de Coloides e Interfases desempeña un papel crave en sectores tan variados como alimentación, farmacia, cosmética, novos materiais, nanotecnoloxía, etc. Estes sectores atópanse entre os máis activos en canto a desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica, e por tanto, entre os que presentan unha maior capacidade de absorción de doutores cara ao futuro próximo. A Química Supramolecular, a Nanociencia, e o control de propiedades a través de deseño molecular son expresións que cada día aparecen con máis frecuencia en textos relacionados coa tecnoloxía. Gran parte das propiedades ópticas, eléctricas ou mecánicas dos materiais modernos dependen das posibilidades de deseñar nanoestructuras de compostos puros e/ou mesturas. O uso de estruturas supramoleculares é cada vez máis frecuente na industria farmacéutica, de catalizadores, etc. Algo análogo pode dicirse respecto ao deseño de sensores químicos e biolóxicos, e á viabilidade de tecnoloxías como a nanoelectrónica

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 12

  • Fabricación, propiedades e aplicacións de materiais nanoestructurados
  • Reactividade en agregados coloidais. Nanocatálise
  • Biosuperficies e Nanomateriais Biofuncionais
  • Resonancia Magnética
  • Nanosensores químicos
  • Estudos por simulación de síntese e autoensamblaxe de sistemas coloidais

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.