Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química pola Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo

Área de coñecemento

Área de Ciencias

Información administrativa

Facultade de Química

Coordinación do título

Belén Vaz Araújo

Centro ao que se adscribe

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Vigo

Código RUCT

  • Jonathan Álvarez García

   Nome: Alenofanos axialmente quirais como receptores sintéticos en eventos de recoñecemento molecular.
   Data de lectura:
   Directores:

   María Magdalena Cid Fernández

  • Víctor Rubio Pisabarro

   Nome: SÍNTESE ENANTIOSELECTIVA DE ALENOFANOS PARA RECOÑECEMENTO MOLECULAR
   Data de lectura:
   Directores:

   María Magdalena Cid Fernández

  • Olaya Gómez Paz

   Nome: Sistemas metalosupramoleculares como portadores de moléculas bioactivas
   Data de lectura:
   Directores:

   Ezequiel Manuel Vázquez López, Rosa Carballo Rial

  • Rocío Barreiro Rodríguez

   Nome: Composición química e capacidade antioxidante de produtos obtidos de camelias de Galicia
   Data de lectura:
   Directores:

   Carmen Salinero Corral, Efrén Pérez Santin

  • Fernán Berride García

   Nome: Estudo de sistemas supramoleculares baseados en mesóxenos quirais e aquirais: DBS e DSCG
   Data de lectura:
   Directores:

   María Magdalena Cid Fernández

  • Ani Özçelik -

   Nome: Modulación de espirobifluorenos para aplicacións quirópticas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Lorenzo Alonso Gómez, Raquel Pereira Cameselle

  • Nuria María Álvarez Pazos

   Nome: Estudio da reactividade de complexos semi- sandwich de Rutenio(II) e Iridio(III)
   Data de lectura:
   Directores:

   María Soledad García Fontán, Jorge Bravo Bernárdez

  • Verónica Fernández Stefanuto

   Nome: Desenvolvemento de nuevos liquidos iónicos e outras sales relacionadas para unha química sostible
   Data de lectura:
   Directores:

   Emilia Tojo Suárez

  • Andrea Areal González

   Nome: Síntese de alcaloides basados no triptófano con estruturas de pirrolidinoindolinas dicetopiperazinas diméricas.
   Data de lectura:
   Directores:

   Angel Rodríguez De Lera, Rosana Álvarez Rodríguez

  • Pedro Villar Cruces

   Nome: Nos limites da química orgánica computacional: Dende as reaccións periciclicas ata as ciclacións enantioselectivas e as reaccions catalizadas por metais de transición.
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Angel Rodríguez De Lera, Adán Borja González Pérez, Rosana Álvarez Rodríguez

  • Saray Argibay Otero

   Nome: Complexos metálicos con potencial uso na obtención de imaxes do
   receptor de estróxeno
   Data de lectura:
   Directores:

   Ezequiel Manuel Vázquez López, Rosa Carballo Rial

  • Áurea Rivas Landín

   Nome: Síntese estereocontrolada de (Apo)Carotenoides
   Data de lectura:
   Directores:

   Rosana Álvarez Rodríguez, Angel Rodríguez De Lera

  • Fátima Garrido Fernández

   Nome: Síntese de oxaciclos e polioxaciclos quirais de 5, 6 ou 7 eslabóns: aproximación á síntese de toxinas mariñas.
   Data de lectura:
   Directores:

   Yagamare Fall Diop, María Generosa Gómez Pacios

  • Hugo Santalla García

   Nome: SÍNTESE DE ANÁLOGOS TIPO GÉMINI DO CALCITRIOL E DO COLESTEROL
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Yagamare Fall Diop, María Generosa Gómez Pacios

  • Francisco Cruz Calderón

   Nome: "Desenvolvemento de reaccións en cascada catalizadas por Paladio e a súa aplicación á síntese de heterociclos"
   Data de lectura:
   Directores:

   Rosana Álvarez Rodríguez, Belén Vaz Araújo

  • Sandra Sarceda López

   Nome: Exploración de vías sintéticas para Incednam
   Data de lectura:
   Directores:

   Rosana Álvarez Rodríguez, Marta Domínguez Seoane

  • Samuel Gallego Leal

   Nome: "Síntesis total de alcaloides con unidades de hexahidropirrol[2,3-b]indol a partir de bromopirrolidinoindolinas"
   Data de lectura:
   Directores:

   Rosana Álvarez Rodríguez, Angel Rodríguez De Lera

  • Adrián García Figueroa

   Nome: Desenvolvemento de metodoloxías analíticas baseadas en microextracción para a determinación de contaminantes emerxentes
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   José Carlos Bendicho Hernández, María Isela Lavilla Beltrán

  • Lucía Guillade Alonso

   Nome: Síntese total de tripartina e ácido nahuoico A, inhibidores naturais de enzimas epixenéticas
   Data de lectura:
   Directores:

   Angel Rodríguez De Lera, Rosana Álvarez Rodríguez

  • Javier Pérez Piñeiro

   Nome: Produción de nanocápsulas para a ultradetección de contaminantes emerxentes
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

  • Ana Sousa Castillo

   Nome: Enxeñaría de Nanostructuras baseadas en ouro con funcionalidades avanzadas
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Miguel Ángel Correa Duarte, Moisés Pérez Lorenzo

  • Arantxa Pino Cuevas

   Nome: Deseño e síntese de compostos de coordinación con afinidade por cúmulos de ?-amiloide
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Ezequiel Manuel Vázquez López, Rosa Carballo Rial

  • María del Carmen Costas Lago

   Nome: Híbridos de piridazina con potencial aplicación en trastornos asociados o envellecemento
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   María del Carmen Terán Moldes, Pedro Besada Pereira

  • Andrea Martínez Domínguez

   Nome: Novas estratexias sintéticas para a obtención de análogos da vitamina D, con potencial actividade biológica
   Data de lectura:
   Tese con mención internacional
   Directores:

   Yagamare Fall Diop, María Generosa Gómez Pacios

  Descrición

  Formar dende o punto de vista teórico e práctico a estudantes que estean interesados en adquirir as competencias e habilidades necesarias para xerar conocimiento químico en laboratorios de investigación e/o nuha amplia variedade de áreas económico-sociales relacionadas coa Química.
  Contribuir á sociedade da información e do coñecemento, contribuindo á creación do mesmo no campo da Química.

  Ano comezo impartición: 2013
  Data publicación no DOG:
  Data publicación no BOE:
  Prazas de novo ingreso: 15

  • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
  • Compostos de coordinación: Actividade catalítica, biolóxica e química Supramolecular: Química Metalosupramolecular
  • Deseño, síntese e caracterización de compostos bioactivos. Deseño de síntese estereocontolada de biomoduladores
  • Nanoquímica, nanofotónica, nanomedicina
  • Análise de trazas, especiación elemental e metalómica
  • Deseño, síntese e avliación médica de compostos bioactivos e novos materiais
  • Química Analítica
  • Química Física
  • Química Inorgánica
  • Química Orgánica
  • Complejos e sistemas moleculares
  • Ciencia da separación e cromatografía
  • Ciencia de materiais: estructura e funcionalidade
  • Espectroscopia
  • Estructura e reactividade química
  • Química biolóxica e medicinal
  • Química de coordinación e organometálica
  • Síntese e catálise
  • Tratamento de datos e quimiometría

  Modelización Molecular

  Química Supramolecular

  Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica

  Mecanismos de Reacción e Catálise

  Complexos Metálicos

  Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise

  Síntese Estereoselectiva

  Produtos e Técnicas Sintéticas

  Química de Biomoléculas

  Química Médica

  Bioloxía Molecular

  Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados

  Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais

  Propiedades de Materiais

  Materiais Moleculares

  Técnicas de Preparación de Mostra

  Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos

  Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación

  Química de Produtos Naturais

  Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores

  Química Industrial: Control de Procesos

  Calidade nos Laboratorios Químicos

  Seguridade Industrial

  Sistemas de Xestión na Industria Química

  Lexislación Industrial

  Economía e Empresa

  Recursos Humanos

  O Sistema de Garantía de Calidade de Doutoramento da Universidade de Vigo ten un carácter institucional.

  Está dirixido e coordinado a través da Escola Internacional de Doutoramento.

  A información xeral sobre a xestión da calidade nos doutoramentos (documentación do sistema de garantía de calidade, política e obxectivos de calidade, programas de calidade, Comisión de Calidade da Eido) está dispoñible nesta ligazón.