Programa de Doutoramento en Ciencias do Deporte, Educación Física e Actividade Física Saudable

Área de coñecemento

Área de Ciencias Sociais e Xurídicas

Centro ao que se adscribe

Coordinación do título

Carlos Lago Peñas

Información administrativa

Escola Internacional de Doutoramento

Campus

Pontevedra

Código RUCT

5601225
 • Alexandra Pérez Ferreirós

  Nome: Análise do rendemento en baloncesto: Fiabilidade e aplicacións das estatísticas de xogo
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ezequiel Rey Eiras

 • Carlos Lago Fuentes

  Nome: Optimización do rendemento físico-deportivo no fútbol sala feminino: dende a epidemioloxía lesional a unha proposta de intervención.
  Data de lectura:
  Directores:

  Ezequiel Rey Eiras

 • Alexis Padrón Cabo

  Nome: Análise dos procesos de selección e das decisións técnico-tácticas no fútbol profesional.
  Data de lectura:
  Tese con mención internacional
  Directores:

  Ezequiel Rey Eiras

Descrición

A actividade física, nas súas dimensións deportiva, educativa e de saúde alcanzou unha presenza destacada na sociedade do século XXI. Ao aumento e mellora do equipamento e das instalacións deportivas nos últimos anos, uníronse maiores orzamentos públicos e privados para a xestión deportiva, incrementándose as cifras de emprego no sector, tanto no exercicio de labores docentes, no desenvolvemento do rendemento deportivo, como na xestión deportiva.
As razóns que xustifican a investigación neste ámbito son: · O crecente grao de sedentarismo que está a contribuír a un aumento da prevalencia de patoloxías crónicas e a unha diminución da calidade de vida na poboación, constituíndo a actividade física unha das principais medidas para paliar os devanditos efectos adversos. · A necesidade constante de actualizar o uso da actividade física e deportiva como ferramenta educativa e de lecer saudable. · A extensión e importancia social do deporte de competición fan necesario un maior coñecemento dos seus antecedentes, os seus aspectos socio-económicos e as súas repercusións sobre o organismo. Por iso, este programa de doutoramento expón como finalidade a formación e especialización nas técnicas de investigación relacionadas co Deporte, a Educación Física e o Exercicio Físico Saudable.
Este Programa de Doutoramento realízase de forma conxunta pola Universidade da Coruña- Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física e a Universidade de Vigo - Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

Ano comezo impartición: 2015
Data publicación no DOG:
Data publicación no BOE:
Prazas de novo ingreso: 15

 • Rehabilitación na enfermidade de Parkinson
 • Emoción na práctica de deportes na natureza
 • Psicoloxía aplicada ao deporte e ao exercicio físico
 • Análise do pensamento e comportamento do profesor/entrenador e do alumno/deportista
 • Composición corporal e gasto enerxético
 • Comportamiento motor
 • Epidemioloxía da actividade física e a condición física saudable
 • Socorrismo e rescate acuático
 • Análise do rendemento en deportes colectivos
 • Actividade física, entorno urbano e saúde
 • Sistema de neuronas espello
 • Control motor na actividade física, saúde e deporte
 • Análise do rendemento en deportes artísticos
 • Análise do rendemento en deportes artísticos e expresivos
 • Entrenamento neuromuscular en xoves, e en deportes de equipo
 • Biomecánica do movemento humano
 • Innovacións na avaliación de contextos naturais aplicados ao deporte
 • Parámetros de rendemento no entrenamento de resistencia, e aplicacións ao exercicio físico saudable
 • Adaptacións neuromusculares e cardiovasculares no entrenamento de forza
 • Xénero, deporte, actividade física saudable e calidade de vida
 • Medo e patrón motor

O Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro, polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento, establece no seu artigo 10.3 que os programas de doutoramento deberán someterse a un procedemento de avaliación cada seis anos a efectos da renovación da acreditación á que se refire o artigo 24 do Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro.

Neste contexto a ACSUG, en base aos criterios definidos pola REACU, e de acordo cos estándares internacionais de calidade, establece as liñas básicas de actuación para os procesos de verificación, seguimento, modificación e renovación da acreditación (VSMA).

Na Escola Internacional de Doutoramento (Eido) xunto coa Área de calidade da Uvigo estase traballando no deseño dun Sistema de Garantía da Calidade (SGC) que facilite os procesos derivados das directrices nacionais e internacionais en materia de calidade.